Část V

SCA 285-295. Následující otázky byly položeny na Maui 25-26 ledna 1995

Je duchovní život snazší nebo méně přísný dnes, než byl v dávných časech?

Sri Chinmoy: V dávných časech duchovní Mistři testovali a zkoušeli své žáky různými krutými způsoby. Matsyendranath, například, požadoval po Gorakšanathovi, aby si vytáhl oko a on okamžitě poslechl. To je důvod, proč se Gorakšanath stal tím, čím se stal a měl takovou velkou okultní sílu. V těch dnech jen být žákem Mistra, žák musel projít takovým utrpením! Způsob zasvěcení byl tak obtížný. Když zasvěcuji žáka, pouze nabízím světlo žákově duši a potom je na vitálnu a mysli, aby přijaly světlo z duše. Stejně tak, pokud se ten člověk rozhodne nestát se mým žákem, ale chce-li jít někam jinam pro jiné požehnání, nevadí! Jsme všichni jedna rodina.

Dnes je všechno levné — tak levné jako voda. Znovu, voda je život. Pokud nemáme vodu, zemřeme. Ale ve vztahu k přísnosti, není srovnání mezi duchovním životem před dvěma sty nebo čtyřmi sty lety a duchovností dvacátého století! Mnoha, mnoha způsoby jsme učinili duchovní život jednodušší a snazší. Nemůžeme říci, že realizace Boha se stala jako instantní káva; to se nikdy neodvážíme říci. Ale učinili jsme ji velmi, velmi snadnou. Kvůli druhům světových problémů, utrpení, nedokonalostí a slabostí nalezených ve dvacátém století, Bůh používá Svůj aspekt Soucitu nekonečně více než aspekt Své Spravedlnosti.