Jak důležitý je zdravý rozum?

Sri Chinmoy: Zdravý rozum je moudrost. Předpokládejte, že vidíte plamen. Je tak krásný, že se ho chcete dotknout. Ale zdravý rozum mi říká, že když se ho dotknu, potom si určitě spálím ruku. Takže začínáme se zdravým rozumem, ale poté musíme jít za zdravý rozum, používajíc jakoukoliv moudrost, kterou máme z našich minulých životů nebo z dřívějška našeho současného života. Potom přijdeme na určitý stupeň nebo úroveň, kde vidíme, že zdravý rozum již více nefunguje. Takže odtud musíme jít vpřed a nahoru dokud nebudeme daleko, daleko za říší zdravého rozumu.