Některé z tvých písní jsou dosti dlouhé. Existuje nějaký trik, jak se je naučit?

Sri Chinmoy: Existuje mnoho způsobů, jak se naučit dlouhou píseň — nejenom jeden. Vezměte si například mou nejdelší píseň dyulok chariye. Jeden ze způsobů je neučit se ji stránku po stránce, nesnažit se naučit každý verš nebo strofu popořadě. Můžeš tak dát odpočinout mysli tím, že se nebudeš učit stránky popořadě. Potom to bude jednodušší. Začni například prvními dvěma stránkami a potom se nauč dvě stránky poslední. Takto tvoje mysl pocítí, že jsi cestu započal a že jsi jí také dokončil. Další možnost je naučit se nejprve řádky písně, které se ti zdají být nejjednodušší, nebo nejmelodičtější. Jestliže se ti líbí slova a melodie, snadněji se učí. Potom si napiš z každého verše dvě první a dvě poslední slova, a uč se pouze ta. Tímto způsobem si můžeš hrát se svou myslí.

Existuje další věc, kterou můžeš udělat. Během let ses naučil velmi mnoho z mé tvorby srdcem. Jestliže ti nějaká věta z nějaké mé básně z určité knihy udělala obrovskou radost, opakuj si ji desetkrát nebo dvacetkrát předtím, než se začneš učit určitou píseň. Budeš se skutečně radovat ze své schopnosti si zapamatovat.

Když cítíš, že ses dobře naučil jednu stránku, můžeš ji třikrát recitovat, místo abys ji zpíval. Ze své recitace získáš daleko větší sílu. Mysl ti řekne: „Proč bych měl recitovat třikrát něco, co jsem se již naučil zpaměti?“ My ale musíme pýchu mysli zlomit. Na straně jedné, není mysl schopná se píseň naučit. Na straně druhé si myslí, že když se něco naučila, je pod její důstojnost to znovu opakovat. Takže musíš rozbít její pýchu na kousky a potom použít srdce. V tom okamžiku pociťuj, že se píseň učíš proto, že se ti líbí, a ne proto, že musíš.

Další věc, kterou můžeš udělat je, že se budeš modlit k Nejvyššímu po dobu několika minut, aby ti dal schopnost se naučit píseň rychleji než normálně. Na tom není nic špatného. Když jsem byl student, vlastnil jsem velice silnou a mocnou paměť a mnoho knih jsem se učil nazpaměť.

Moji učitelé tomu nemohli uvěřit, ale bylo to všechno díky mému životu modlitby. Opakoval jsem tisíckrát a tisíckrát mantru pro Sarasvatí, která je bohyní učení. Ve vašem případě se nemusíte učit sanskrtské verše. Pouze opakujte: Supreme, Supreme, Supreme.