Přicházejí jak tvoje poezie, tak i hudba ze stejného světa?

Sri Chinmoy: Neexistuje žádné zvláštní pravidlo. Jednoduše a všeobecně řečeno, pramenem mé poezie je moje třetí oko. Oční vize zásobuje vidoucího básníka poezií, ale duchovní písně přicházejí přímo ze srdce. Veškeré mé písně jsou ze srdce, v srdci a pro srdce.