Když má nějaká osoba velice silný povahový rys, má to něco společného s duší? Když je například někdo tvrdohlavý, nebo má nějakou unikátní kvalitu, jaké to má spojení s duší?

Sri Chinmoy: Tvrdohlavost pochází většinou z vitálna. Vitálno je velice tvrdohlavé a mysl je neohebná. Ale jakékoli dobré kvality pocházejí pouze z duše. Z duše je dostává srdce, vitálno, mysl a tělo. Srdce dostává mnohem více než mysl. Někdy vitálno příjme také více než mysl. Tělo získává alespoň trochu světla. Tělo je jako indický potah tažený voly. Vždy chce odpočívat; jeho nejdražším přítelem je letargie. Jestliže se vitálno stane dynamickým, potom tlačí nebo táhne tělo, a tak tělo něco dělá. Tělo se stává božským pouze tehdy, když mu to vitálno přikazuje jako vojenský velitel. Stane-li se srdce silné, pak srdce může také inspirovat tělo.

Takže veškeré božské kvality, které vyjadřujete ve svém životě a jeho prostřednictvím, pocházejí určitě od duše. Někdy může být některá výjimečně dobrá kvalita vyjádřena na mnoha úrovních. Dobrá kvalita se může projevit na psychické úrovni, na mentální úrovni, na vitální úrovni nebo na fyzické úrovni. Oddanost může být například vyjádřena prostřednictvím srdce, mysli, vitálna i těla. Když se božská kvalita, která sestupuje seshora nebo přichází z duše, projevuje na všech úrovních — fyzické, vitální, mentální a psychické — potom se hledající stává opravdu vynikajícím.

Špatné kvality existují také. Ale pocházejí z mysli, vitálna nebo z fyzického. Například nečistota nepochází z duše, ani dokonce ze srdce. Ale pokud vnikne do srdce z vitálna a mysli příliš mnoho nečistoty, pak chudák srdce projeví také nějakou nečistotu. Pak přijde duše a snaží se srdce zachránit, protože cítí, že srdce je od přírody dobré. A tak duše vloží do srdce světlo a srdce očistí. Protože jsou mysl a vitálno často velmi zlé, je duše zklamána nebo se na ně zlobí, a nechává je, aby si daly na čas. Ale se srdcem to nedělá, protože chová k srdci obrovskou lásku, zájem a soucit — daleko větší než k mysli, vitálnu a k tělu.