Když si nevážím člověka, se kterým pracuji, nevím, jak se chovat.

Sri Chinmoy: Existuje něco, čemu se říká praktická moudrost. Řekněme, že se tvůj nadřízený v něčem naprosto mýlí. Pokud se budeš se svým nadřízeným hádat a on si na tebe zasedne, nakonec tě vyhodí. Nikdo nechce být opravován a zdokonalován. To je lidský život, obzvláště v případě nadřízených. Je pod jejich důstojnost, aby byli opravováni podřízenými.

Praktická moudrost říká, že pokud tě nadřízený vyhodí, budeš mít potíže. Pokud ti napíše velmi špatné hodnocení, budeš mít potíže. Neříkám, že bys měl svému nadřízenému lichotit. Můžeš ale danou situaci ignorovat. Můžeš si říci: „Můj šéf nemá pravdu. Co mám dělat? Když se ho pokusím opravit nebo zdokonalit, rozzuří se.“ Takže se můžeš chovat jako bys nic neviděl; můžeš se zachovat k té situaci jako slepý. Tomu se říká praktická moudrost.

Zároveň však existují někteří duchovní lidé stvoření Bohem, kteří bojují za spravedlnost. Pokud dělá jejich nadřízený něco nebožského či neetického, pak takový člověk řekne: „Ať mě třeba vyhodí! Dostanu práci někde jinde. Chci spravedlnost. Sídlo OSN je posvátné místo. Už nyní je někteří lidé pošpinili. Nechci už žádnou špínu. Nechci, aby tenhle člověk ještě přidával ke špíně, kterou už Spojené národy trpí.“ Jsou takoví lidé — možná jeden z deseti tisíc.

Musíš vědět, ke které kategorii patříš ty. Můžeš ignorovat, co se děje, jako kdybys neviděl nic špatného. Nebo pokud upřímně cítíš, že duše Spojených národů tím bude ovlivněna, že srdce Spojených národů bude ovlivněno nebožským chováním vyšších autorit, potom můžeš promluvit nahlas. Možná se najde třicet nebo čtyřicet dostatečně odvážných lidí. Samozřejmě, že Spojené národy nemusí změnit svou politiku, ale svět si může uvědomit, v kolika ohledech mohou být Spojené národy zdokonaleny. Nepoužívám zde slovo „kritizovány“. Je to negativní výraz. Ale to, že se mohou stát Spojené národy lepšími, na světlo vyjít může. Pokud se dají najít cesty, které by pomohly změnit názory vysoce postavených úředníků a vysoce postavených diplomatů, Spojené národy se rozhodně stanou jednoho dne lepšími.

Dokud budu zde na zemi, nikdy se nevzdám naděje pro OSN. Nemám víru v každého od nejvyššího k nejnižšímu, ale pokud jde o srdce Spojených národů, pokud jde o duši Spojených národů, musím a vždy si budu uchovávat víru, protože srdce Spojených národů a duše Spojených národů jsou jedinečné. Zároveň tam pracuje spousta obyčejných lidí. Někteří jsou na vysokých postech, zatímco jiní na postech nízkých. Jakmile ti výše postavení nejednají správně, je velmi obtížné, ne-li nemožné, aby se chovali správně ti níže postavení. Je to jako rodina. Pokud nejsou starší bratři božští, pokud kouří, pijí a dělají samé špatné věci, potom je pro mladší bratry a mladší sestry velmi obtížné vést duchovní život.

Jestliže nadřízení nedělají správné věci, potom je pro lidi pracující pod nimi velmi těžké je změnit. Níže postavení jen trpí a trpí. Na druhou stranu však mohou být morálně, duchovně a ve všech ohledech natolik silní, aby poukázali na to, že jednání jejich nadřízených je nebožské a absurdní a že to pouze zničí věhlas Spojených národů. Kde ale najdete tyto statečné vojáky?