Mr. Pathak: Nevím, kde jsem se tu vzal. Je to pouze skrze vaši milost. Jsem skutečně užaslý, že jsem zde.

Sri Chinmoy: Máte velmi krásnou duši. Rodiče vám dali nanejvýš krásné, oduševnělé jméno, Radhakrišna. Ztělesňujete jak Radhu, tak i Krišnu. Radha byla samou láskou a oddaností vůči Krišnovi. Její láska ke Krišnovi neměla obdoby. A zároveň se podívejte na Krišnovu lásku k Radze. Mateřský aspekt v Radze je aspektem soucitu. Je jako magnet. Je nekonečně snazší jít k pánu Krišnovi skrze Radhu než jinak. Také v lidském životě je snazší jít k otci přes matku. Jakmile musíme jít k otci přímo, je to obtížné. Ale matka ví, kdy je otec dosažitelný a přístupný. Matka je mostem mezi dítětem a otcem, protože dítě má důvěrnější spojení se svou matkou než se svým otcem. Matka reprezentuje Matku Zemi. Otec reprezentuje Otce Nebe. Je obtížné jít přímo do Nebe. Potřebujeme most: matku.

Ale jakmile matka uslyší dítě plakat, sejde dolů, aby zjistila, zda dítě nepotřebuje mléko nebo něco jiného. Když otec slyší dítě plakat, řekne: „Už jdu,“ ale dá si trošku načas. Otec cítí, že v příští minutu dítě neumře. Ale matčina náklonnost je taková, že má pocit, že se něco stalo. Nestalo se nic. Dítě jen pláče po matčině mléce nebo něčem jiném. Ale matka nedokáže čekat ani okamžik.

Matčina moudrost je v náklonnosti. Moudrost otce je ve světle. Otec nám řekne o vyšší filozofii, o Boží univerzálnosti, Božím sebepřesahování — vše, co chceme vědět. Pokud se jedná o něčem rozlehlém, rozlehlejším, nejrozlehlejším, vstupuje na scénu otec. Pokud jde ale o něco důvěrného, důvěrnějšího, nejdůvěrnějšího, okamžitě vstoupí na scénu matka. Pokud máme jakoukoli bolístku, v tu chvíli zavoláme matku, a matka přijde.

Otec představuje rozlehlost a světlo. Matka představuje důvěrnost a láskyplnost. Oba jsou zapotřebí. Védy říkají, že uvnitř konečného je nekonečné. Uvnitř srdce je duše a duše představuje Boha. Uvnitř malinkého atomu je vesmír. Stejným způsobem jsou matka a otec jako krásná květina a její vůně. Nemohou být odděleni.

Jsem nesmírně rád, že vám rodiče dali jméno Radhakrišna. Radha je matka, Sri Krišna je otec. Čím jdeme výše, tím jasněji se pro nás Radha a Krišna stávají neoddělitelně jedním. Může se zdát, že Radha je pouhou oddanou, která se dotýká se Krišnových nohou. Ano, je to pravda; ale Pán Krišna ji pozvedl vysoko, výše, nejvýše. Takže když vidíme Radhu a Sri Krišnu spolu, je to v tu chvíli nejvyšší transcendentální aspekt Boha: Bůh Stvořitel a Bůh stvoření spolu; Bůh ve své mužské Podobě a Bůh ve své Podobě ženské. To je Radhakrišna.

Sri Krišna a Matka Kálí jsou jedním. Napsal jsem spoustu písní a příběhů, kde stojí, že Pán Krišna a Matka Kálí jsou jedním. Jsou neoddělitelní, přestože mají odlišná jména. Pokud upřímně uctíváte Pána Krišnu, automaticky dostanete požehnání od matky Kálí. Podobně, když se modlíte k Matce Kálí, Pán Krišna vás určitě požehná. Jsou naprosto jedním.

Jste otcem a zároveň jste významným vydavatelem novin. Když pracujete ve své kanceláři, říkají vám pan Pathak. Vaše děti vám říkají „otče“ nebo „baba“ v naší bengálštině či tak podobně. Ve francouzštině to bude zase docela jinak. Přestože vám každý říká jiným jménem, jste stále stejný člověk. Vaše božská skutečnost je tatáž, ať už jste v kanceláři nebo doma u jídla s dětmi. Vaše božská skutečnost vyjadřuje sebe samu různými způsoby na různých místech. Váš syn nebude nikdy šťastný tím, že vám bude říkat pan Pathak. Cítil by se bídně. Vaši kolegové a známí však získají radost tím, že vám tím jménem budou říkat. Pokud jste spolu se svými přáteli, ukážete svou další stránku. Já získám radost, když vás oslovím vaším křestním jménem. Někdo jiný bude mít radost z toho, když vás osloví vaším příjmením. Vaše děti a vaše žena vám říkají odlišně. Všichni vědí, že jste pořád stejný člověk, ale každý získá radost tím, když vás bude oslovovat nějak jinak. Přišli jsme na tento svět proto, abychom dávali každému radost specifickým způsobem. Jsme všichni Božským stvořením. Já mohu získat více radosti voláním po Pánu Krišnovi, zatímco vy můžete získat více radosti tím, že vzýváte jméno Matky Kálí.

Narodil jsem se v Čittagongu. Když mi bylo jedenáct a půl, odešel jsem do ášramu Sri Aurobinda. Zůstal jsem tam do svých dvaatřiceti. Potom jsem přišel sem, abych byl k službám Bohu. Mojí filozofií je milovat a sloužit. Pokud někoho milujeme, potom musíme této osobě sloužit. Matka miluje své dítě, proto dítěti slouží. Dítě miluje matku, a proto slouží matce. Pokud opravdu milujeme Boha, nebudeme vůbec váhat a budeme Mu sloužit. A stejným způsobem, pokud někomu sloužíme, určitě jej milujeme. Svým rodičům sloužíme na základě své lásky. V tento okamžik někoho milujeme. V momentě příštím mu sloužíme.

Máte nějakou konkrétní otázku, na kterou byste se rád zeptal?