Reportér: Kdy v budově OSN meditujete?

Sri Chinmoy: V budově OSN medituji v úterky a pátky od jedné do dvou hodin. Tuto mírovou meditaci nabízíme už 27 let. Když Spojené národy slavily 50. výročí, naše mírová meditační skupina oslavovala 25 let zasvěcené služby Spojeným národům. Jsme o polovinu mladší než Spojené národy. Naše meditační setkání začala za bývalého generálního tajemníka U Thanta, jenž byl ke mně velmi laskavý.

Prvním generálním tajemníkem byl Trygve Lie, potom Dag Hammarskjöld a po něm U Thant. Pocházel z Barmy. Byl mým blízkým přítelem a inspiroval mě, abych začal s mírovými meditacemi v budově Spojených národů. Delegáti a zaměstnanci, kteří mají zájem, přicházejí, aby s námi meditovali. Během let jsme zorganizovali spoustu programů na počest zemí toužících po jednotě a míru. Mnohokrát jsem v budově Spojených národů také hovořil o světovém míru, jednotě a harmonii.