Jak se máme správně chovat k různým lidem, se kterými denně jednáme?

Sri Chinmoy: Ke každému člověku se musíme chovat zvláštním způsobem, ale ten nejdůležitější způsob představuje soucit a odpuštění. Není to tak, že jenom nadřízený nebo šéf s nějakou pravomocí má používat soucit nebo odpuštění vůči pracovníkům nižší úrovně. Ne, ne, ne! Úplně každý pracovník má božské právo nebo nejvyšší potřebu odpouštět ostatním a dávat najevo soucit vůči druhým, jak na vnitřní, tak i na vnější úrovni. Používáním a nabízením soucitu a odpuštění si rozvineme mnohem, mnohem více božských kvalit v nás samých. Každá božská kvalita je jako velice krásný, zářivý a plodný dar, který dostáváme od našeho Milovaného Pána Nejvyššího.