Co ty bytosti dělají? Mají nějakou danou délku života? My máme fyzickou délku života. Jsou nesmrtelní? Žijí navždy?

Sri Chinmoy: Mohou žít tak dlouho, jak chtějí. My nemůžeme žít tolik let, kolik chceme. Můžeme zemřít zítra, je-li to Boží Vůle, i když si to nepřejeme. Ale oni mohou žít neurčitě dlouhou dobu. Pokud je to už nudí, když už je to na ně moc a jejich život je příliš dlouhý, mohou zemřít.