Jak můžeme být shovívaví k lidem kolem nás, když vidíme, že nejsou příliš dokonalí?

Sri Chinmoy: Pokud chcete být velmi spravedliví, objektivní, jednoduše se podívejte na nějakou část svého těla. Máte dvě oči, ale z nějakého důvodu máte radši své pravé oko. Možná vaše pravé oko vidí lépe než levé. Takže co uděláte? Okamžitě se sjednotíte i se svým levým okem. Dále vaše levá ruka je slabší než pravá. Ale proto si ji přece neuříznete! Patří vám stejně jako vaše pravá ruka. Ztotožnili jste se se slabšími částmi svého těla stejně jako s těmi silnějšími.

Když vidíte, že někdo není dokonalý, vaše srdce musí vyjít do popředí a říci, že ten nedokonalý člověk je také nedílnou součástí vašeho života. Vždy musíme být velmi, velmi moudří. Naše slabší sestry a bratři se mohou stát silnějšími díky našemu zájmu, soucitu a porozumění. Jinak ani my nebudeme důležití, pokud budeme slabší přehlížet! Kdo je dobrý, kdo je špatný? Jen proto, že můžu o někom říct, že je nedokonalý, nemohu prohlásit o sobě, že jsem dokonalý. Proč by měl být Bůh shovívavý ke mně, pokud já nedokážu být shovívavý k ostatním?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 16.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1299th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 16, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »