V jedné ze svých básní říkáte, že se máme snažit být stále spokojeni sami se sebou. Když jste smutný, frustrovaný nebo zklamaný, protože jste spoustu věcí neudělal nebo udělal špatně, potom jak můžete být spokojený sám se sebou?

Sri Chinmoy: I když jste desetkrát selhali, i když jste selhali ve všem, co jste přes den dělali, jednoduše buďte spokojení, že jste nepropadli frustraci. Pouze to přijměte jako útok. Naštěstí jste se mu neodevzdali. Musíte se osvobodit od frustrace jako takové. Zítra se pokusíte znovu. Ale pokud budete přechovávat frustraci nebo se jí odevzdáte, jak budete moci být šťastní? Řekněme, že jste vyzkoušeli to a to, a nepodařilo se vám to. Jestliže na to myslíte jako na neúspěch, naprostý neúspěch, potom zítra nebo pozítří nebudete mít inspiraci začít svou cestu znovu. I když selžete, buďte spokojení s tím, že jste se neúspěchu neodevzdali a že jste nepřizvali frustraci. Zrovna teď jste neuspěli. Ale protože jste nepozvali frustraci, měli byste být se sebou spokojeni. Mohlo to být nekonečně horší.

Někteří lidé si libují ve frustraci. Vzývají ji. Potom chtějí ve frustraci pokračovat, protože cítí, že tímto způsobem dělají značný pokrok. Někteří lidé mají takový negativní způsob, jak dělat pokrok. Dokud se necítí špatně, myslí si, že nedělají pokrok. Ve skutečnosti si jejich mysl nesmírně užívá frustrace. Cítí se tak velmi velcí. Ve vašem případě, neužíváte si ani nevzýváte frustraci. Takže následující den můžete snadno začít znovu.