Jak můžu vědět, že dělám pokrok?

Sri Chinmoy: Když něco jím, cožpak necítím sílu nebo radost? Pokud jím správnou věc, okamžitě získávám radost a energii. Naopak pokud jím něco, co není dobré pro mé zdraví, okamžitě to vím. Takže když se budu ráno upřímně modlit a meditovat, pocítím určitou energii, sílu a radost. Pokud během své modlitby a meditace dokážu tyto vlastnosti cítit, jedná se nepochybně o pokrok.