Když mluvíme s hledajícími, jakou vlastnost bychom se v sobě měli snažit vynést do popředí, abychom vynesli na povrch jejich srdce a vnímavost?

Sri Chinmoy: Pouze pokoru. Musíme se s nimi ztotožnit, a ne jim dát pocítit, že jsme jim nekonečně nadřazenější, a proto máme právo je učit. Ve třídě je několik nových studentů a několik starších. Od starších studentů se očekává, že toho budou vědět o něco více než noví studenti.

Řekněme, že jste studovali ve třídě tři nebo čtyři roky, zatímco někdo jiný přišel do vaší třídy teprve nedávno. Přirozeně budete vědět více než tento člověk. Tak mu pomáháte, než přijde učitel. Budete se snažit ho něco naučit, než přijde skutečný učitel. V tomto případě jsem já učitelem. Na druhou stranu přivedu také studenty k jinému učiteli. Vezmu je ke skutečnému Učiteli, k Bohu. Jen pokud máte pokoru, tehdy můžete vést studenty k pravému Učiteli.

Když někteří žáci dělají kurzy, ó Bože, chovají se jako duše, které realizovaly Boha! Myslí si, že pokud budou jednat jako realizované duše, lidé si pomyslí, že jsou velmi vysoko. Když přijdou noví hledající, budou cítit, že tito žáci vylezli na Himálaje a teď se snížili k tomu, aby sestoupili k patě Himálají, aby vzali nahoru některé další hledající. Když tito starší žáci vyprávějí novým hledajícím o duchovním životě, noví hledající získají pocit, že tito starší žáci jsou na vrcholu Himálají, kdežto oni sami jsou u paty Himálají. Pak ubozí hledající vzhlédnou a řeknou si: „Ó můj Bože, nikdy se nám nepodaří dosáhnout této výšky. Nedokážeme vylézt na Himálaje. Jsou tak vysoké. V kterýkoliv okamžik se tito starší žáci vrátí do nejvyšších výšek a pak se nevrátí, aby nás učili.“ A tak jsou tito začátečníci zcela ztraceni.

To není správný přístup. Musíte být na jejich úrovni. Jste všichni ve stejné třídě nebo stejné rodině, ale vy víte o trochu víc než oni. Vždycky říkám, že jsem nejstarší bratr v rodině. Vím o trochu víc než vy, a proto mě Bůh požádal, abych vás k němu přivedl. Jsem váš nejstarší bratr. Přišel jsem do této duchovní rodiny dlouho před vámi. Začal jsem se modlit a meditovat dokonce dříve, než jste se narodili. Teď vím o trochu víc. Proto vám všem říkám: „Pojďte se mnou. Dokážu vám říct, kde je náš Otec.“

Podobně i vy budete muset říct novým hledajícím: „Pojďte se mnou. Dokážu vám ukázat, kde je můj učitel, kde je můj zdroj. On je zdrojem vědomosti, moudrosti a lásky.“ Potom když přijdou ke mně, povím jim, kde je můj Zdroj moudrosti. Povedu je k Nejvyššímu. To je způsob, jak přivádět nové hledající.

Když jednáte s hledajícími, nemáte tento problém. Stýkáte se s nimi na jejich úrovni. Ale jsou žáci, kteří nechtějí být na stejné úrovni. Chtějí být vysoko nad nimi. Prosím všechny žáky, kteří dělají kurzy, aby byli na stejné úrovni jako začátečníci. Nedávejte jim najevo, že vy jste velmi vysoko, na vrcholku Himálají. Pak budou zcela ztraceni. Když jim dáte pocítit, že jste dosáhli cíle, ale ráčili jste sestoupit a vést je k cíli, je to opravdová chyba.

Když jednáte s novými hledajícími, vždy je nechte pocítit, že jste s nimi jedním a že jste celí pro ně. Víte o něco málo víc než oni. Dokážete teď přečíst knihu, protože jste se naučili abecedu. Učíte je tu samou abecedu. Potom jednoho dne se začnou učit číst jednu stránku nebo dvě. Když přijde tento den, okamžitě je můžete přivést ke mně a já jim dám na čtení mnoho knih!