Mám dojem, že různé náboženské sekty zaujímají tvrdší postoje vůči sobě navzájem. Zdá se mně to, nebo máš také pocit, že se náboženský dialog přitvrdil?

Sri Chinmoy: Existuje hezkých pár duchovních Mistrů, kteří mají svoje vlastní duchovní cesty. Tito duchovní Mistři rozhodně nepřitvrzují svoje postoje; určitě se nesnaží o nějaký střet a nechtějí stát v cestě pokroku jiných.

Pokud jde o zavedená náboženství, rozhodně existuje několik takových, která určitě nestojí proti ostatním a nesnaží se někoho ovládnout. Bohužel, stoupenci některých jiných, zavedených náboženství se stále snaží o určitou nadvládu. Namísto aby se snažili obejmout vesmír, obávají se ztráty své takzvané nadřazenosti, a proto se snaží ovládnout stoupence jiných náboženství.

Na druhou stranu existuje mnoho, mnoho duchovních Mistrů, kteří rozhodně nežádají svět nebo nenutí svět, aby je následoval. Pouze kráčí po Cestě Věčnosti. Mají pocit, že mají něco uvnitř a ostatní je následují, protože v nich něco vidí. Je pravda, že některé ze zavedených náboženství se určitě bojí ztráty své vyšší autority, takže dělají potíže. Ale já silně věřím, že ať už v blízké, nebo ve vzdálenější budoucnosti zmizí překážky, které oddělují jednotlivá náboženství. Domnívám se, že v té době nebude tolik bojů nebo nepochopení mezi náboženstvími. Až tento den zasvitne a někteří jednotlivci nebo skupiny jednotlivců dokáží odhalit své vnitřní světlo, svět k nim poběží a nebude se zajímat o jejich náboženství.