Chtěli bychom, aby byl Peace Run opravdu velký. Jak to máme udělat, a přitom udržet jeho ducha tak, jak si přeješ?

Sri Chinmoy: Zářícího ducha Peace Runu můžete udržet po celém světě tehdy, když si dokážete představit, že s každý krokem nabízíte Nejvyššímu novou radost. Ciťte s každým krokem, že k Nohám našeho Milovaného Pána Nejvyššího pokládáte novou květinu krásy, čistoty a Božskosti. Použil jsem slovo „představivost“, ale ve skutečnosti nejde o představivost, je to samotná realita.

Uvnitř sebe nosíte vitálno, mysl, srdce a duši. Teď se snažte cítit, že v sobě nesete ještě někoho jiného. Dokážete-li si představit, že v sobě nosíte i mě, budete mít ohromnou radost. Jestliže si dokážete představit, že mě nesete na vrcholku hlavy, nebo na ramenou, nebo přímo vedle sebe, nebo v samotné hloubce svého srdce, určitě dostanete ohromnou radost. A jakmile budete plavat v moři radosti, otázka vzdálenosti, únavy nebo neochoty v podobě nepřívětivosti nikdy nedokáže zaklepat na dveře vašeho srdce.

Další věc, kterou můžete udělat, je zazpívat kteroukoli moji píseň, která vám přináší radost. Měla by to však být píseň, kterou jsem složil já, a ne někdo jiný — dokonce ani vaše ctihodné já. Vaše píseň může patřit do světa superhvězd, ale já si teď nepřeji, abyste byli superhvězdami. Můžete si zazpívat znělku, kterou složil Narada — ta vám dodá energii. Naradova píseň je velice inspirující a pokud složí ještě nějakou, můžete ji také zpívat. Existuje však naneštěstí mnoho hloupých písní, které jste se za řadu let naučili. Velice často dostávám ve vnitřním světě zprávy, že zpíváte písně, které snižují vaše vědomí. Takže buďte opatrní! Nechcete-li zpívat, můžete opakovat jméno Nejvyššího, nebo svoje vlastní duchovní jméno.

Udržujte sami sebe v duchovním štěstí. Jak se to dá udělat? Podíváte-li se na něco inspirujícího, získáte spontánní štěstí, a právě takové spontánní štěstí je duchovní štěstí. Můžete se podívat na nějakou květinu, na slunce, na měsíc nebo na strom. Abyste získali spontánní štěstí, můžete se podívat na cokoli inspirujícího. V opačném případě se snažíte získat štěstí svou myslí, která neustále zpochybňuje vaše vlastní možnosti. To je velice, velice bolestivý zážitek.

Náš Pán Nejvyšší opatruje u sebe cokoliv, co mu můžete šťastně a s radostí nabídnout. Možná děláte něco neochotně a současně někde vzadu v mysli myslíte na to, že si vás za to lidé budou vážit. Lidé si vás skutečně mohou vážit, protože lidi dokážete oklamat, ale nemůžete oklamat Boha, našeho vnitřního Kormidelníka. Budete-li dělat něco neochotně, dá vám nulový počet bodů. Ale i kdyby nebyla jediná duše, která by si vás vážila za vaše oduševnělé sebedávání v tomto Peace Runu, nevadí! Ten, který nás inspiroval, inspiruje a vždy bude inspirovat, abychom Jej projevili Jeho vlastním Způsobem, na nás bude hrdý, a právě Jeho potěšíme.

Když přijímáme duchovní život, skládáme našemu Vnitřnímu kormidelníkovi vznešený slib, že Jej potěšíme. Nikdy mu ani na letmý okamžik neřekneme: „Potěším tě, ale jenom když ty potěšíš mě.“ Taková myšlenka do naší mysli nevstoupí. Když jsme ve světě touhy, říkáme: „Ach Bože, potěš mě, potěš mě!“ Ale jakmile přijmeme duchovní život, situace se mění. Tehdy říkáme: „Chci potěšit jenom tebe. Dej mi prosím k tomu schopnosti.“ To si prosím pamatujte. Než jste přijali duchovní život, znali jste jen jeden způsob, jak se modlit: „Dej mi, dej mi, dej mi!“ Jak přijmete duchovní život, máte jinou modlitbu: „Vezmi si mě, vezmi si mě, vezmi si mě! Znáš všechny moje nedokonalosti. Víš, co potřebuji. Chci pouze být tvým dokonalým nástrojem.“ Takže když se účastníte Peace Runu, vždy se modlete: „Vezmi mě, vezmi mě do Svého Univerzálního Srdce, které je zaplaveno Mírem.“