Část VI

Když má duše psa příležitost přiblížit se k lidskému životu, proč by si měla zvolit další zvířecí inkarnaci?6

Sri Chinmoy: Vy máte příležitost realizovat Boha v této inkarnaci a máte tak báječného duchovního Mistra! Proč tedy maříte čas? Duchovní Mistr přináší nektar, ale žáci ho nepijí. Nemají snad všichni žáci příležitost běžet nejvyšší rychlostí? Kdo nemá příležitost, zejména když přijde duchovní Mistr mé úrovně? Ale kolik z vás tuto příležitost využívá? Omezení spočívá jenom ve vnímavosti.

Věřte mi, právě v této chvíli vám mou dát velmi vysoké zážitky — vysoké, vyšší, nejvyšší. Šrí Rámakrišna měl schopnost dotykem předat požehnání toho nejvyššího zážitku. Naren (Svámí Vivékánanda) pochyboval, že Šrí Rámakrišna realizoval Boha. Jakmile se Šrí Rámakrišna dotkl jeho hlavy, začal vstupovat do transu. Svámí Vivékánanda potom křičel: „Mám matku, mám otce! Snes mě dolů, snes mě dolů!“

Potíž spočívá v tom, že nejsme připravení. Bůh je připraven dát realizaci komukoli právě v tuto chvíli, ale kdo je připravený? Když před dítě položíte dolar, je velice spokojené. Pro ně se ten dolar stane celým světem. I kdybyste před něj položili tisíc dolarových bankovek, nebude se o ně zajímat. Pro něj je ten jeden dolar tak dostačující, že víc nechce. Abychom se tedy vrátili k tvé otázce, právě takto je pes spokojený s další zvířecí inkarnací.


SCA 634-644. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy u jezera Atitlán v Guatemale 14. prosince 1997