Dá se říci, že jste si vytvořil svůj vlastní životní styl?

Sri Chinmoy: Dělám řadu věcí, které jsem nestudoval tradičním způsobem. Například hraji na nemalý počet nástrojů — jestli dobře nebo špatně, jen Sám Bůh ví — ale hudbu jsem nikdy nestudoval. Namaloval jsem tisíce obrazů, ale výtvarné umění jsem také nikdy nestudoval. Jsem také spisovatel, básník a zpěvák, ale nikdy jsem pro tyto činnosti neměl lidské učitele. Mým jediným učitelem byl v každém případě můj Vnitřní kormidelník, můj Milovaný Pán Nejvyšší.

Modlím se a medituji. Ale nemodlím se k Bohu za to, aby ze mě udělal nejlepšího hudebníka nebo zpěváka. Ne, nikdy! Modlím se k Bohu jenom za to, aby mi dovolil, abych jej potěšil. Pokud mi dá inspiraci, abych hrál na několik nástrojů nebo abych maloval, podle mé vnímavosti a podle mých schopností ho poslechnu. V jistém smyslu jsem tedy samoukem, protože jsem nepřijal od nikoho vnější pomoc. Ale v tom nejvlastnějším smyslu nejsem vůbec samoukem, protože mě inspirovala, vedla a utvářela vyšší síla, ta nejvyšší Síla. Navenek jsem od nikoho nepřijal žádnou pomoc, ale na vnitřní úrovni mě neustále učil můj Vnitřní kormidelník.