Je špatné pochybovat o Bohu?

Sri Chinmoy: Jestliže pochybujeme o Bohu, je pro nás mnohem obtížnější od Něj přijmout dobré věci. Otázkou zůstává, jestli od Boha něco chceme, nebo nikoli. Jestli od Něj opravdu něco chceme, nemusíme Ho snad potěšit? Bohu nevadí, když o něm pochybujeme. Ale pokud v Něj věříme, je pro Něj snazší nám dát to, co ve skutečnosti potřebujeme.

Bůh je za hranicemi naší pochybnosti a víry. Pokud o Bohu pochybujeme, Jeho to nijak neovlivní. Jestliže však Boha milujeme a věříme v Něj, je pro nás nekonečně snazší přijmout Jeho Lásku, Náklonnost, Soucit a Radost. Pokud potřebuji deset dolarů a zároveň pochybuji, že můj přítel má vůbec nějaké peníze, jak bych si mohl od něj půjčit? Ani se ho nezeptám, protože nevěřím, že by mi mohl půjčit. Když ovšem věřím, že má stovky dolarů nebo i více a že mi určitě něco dá, když jej požádám, určitě od něj něco dostanu. Jestliže podobným způsobem pochybujeme, že Bůh existuje, nebo pochybujeme o tom, co nám může nabídnout, nebudeme ho žádat o jakoukoliv Jeho božskou vlastnost. Pokud pochybujeme o tom, že Bůh je dobrý, proč bychom Ho měli žádat, aby z nás udělal dobré nebo šťastné lidi?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »