Jaký je vztah mezi egem, duší a Vnitřním kormidelníkem?

Sri Chinmoy: Vnitřní kormidelník je náš Pán Nejvyšší a duše je zástupcem Vnitřního kormidelníka, našeho Milovaného Pána Nejvyššího. Ego je uvnitř vitálna, uvnitř mysli a uvnitř fyzického. Tato trojice má být dobrým nástrojem duše, ale není tomu tak. Bohužel, vědomě a záměrně se snaží stýkat s nebožskými silami, jako jsou žárlivost, nejistota, nečistota a podobně.

Právě tak, jako je duše zástupcem Boha, mají být tělo, vitálno, mysl a srdce zástupci duše. Ve většině případů však tělo, vitálno a mysl nejsou ochotné zastupovat duši. Duše si uvědomuje Boží Lásku a Boží Soucit. Tímto způsobem duše naplňuje Boha. Na druhou stranu, tělo, vitálno, mysl a srdce nenaplňují duši, protože si neuvědomují, že duše je přímým zástupcem Boha na zemi.

Nadřízený musí poslouchat svého vlastního nadřízeného, ale my to neděláme. To je důvod, proč tolik trpíme. Duše miluje a chová v úctě Nejvyššího Nadřízeného, Boha. My však netěšíme našeho bezprostředního nadřízeného. To je důvod, proč jsme plní utrpení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1317th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »