Novinář: Vaši rodiče byli s vámi?

Sri Chinmoy: Ne, moji rodiče zemřeli v Chittagongu. Potom jsem přišel sem. Moji starší bratři a sestry zde byli, tak jsem šel s nimi. Můj nejstarší bratr sem přišel jako první, potom přišli mí další bratři a sestry. Byl jsem nejmladší, tak jsem sem přišel v roce 1944. Roku 1964 jsem odjel do Ameriky.