Novinář: Co je to za mírové hnutí? Jaký je váš přínos?

Sri Chinmoy: Poté, co jsem přednášel o duchovnosti na různých místech, bylo mi navrženo, abych otevřel centra, kam by lidé chodili meditovat a číst mé knihy. Protože jsem také hudebníkem, měl jsem mnoho koncertů po celém světě. Už dvacet devět let vedu meditace v Organizaci spojených národů. Každé úterý a pátek tam chodívám mezi jednou a druhou hodinou, abych v tichosti meditoval, a ti, kteří se zajímají o duchovní život, přicházejí meditovat se mnou. Rovněž jsem v Organizaci spojených národů měl mnoho přednášek. Vyšly v knižní podobě pod názvem The Garland of Nation-Souls (Věnec duší národů). Mé přednášky z různých univerzit byly také publikovány v knihách jako Beyond Within (Za hranice nitra), Eastern Light for the Western Mind (Světlo Východu pro mysl Západu) a The Inner Promise (Vnitřní slib). Tyto knihy patří mezi mé hlavní práce. Z těchto knih se o mně lidé dozvěděli.

Naše mise je jako rostlina — roste a roste a roste. Semínko bylo zasazeno, když jsem přišel do Ameriky. Nyní ke mně přicházejí hledající z celého světa a pokud mám možnost, jezdím navštívit jejich země.