Vždycky zvažuji pro a proti, než začnu něco dělat. Je to špatný zvyk?

Sri Chinmoy: Zvažuješ pro a proti, protože tvoje mysl je velice mocná. Naštěstí se tvoje mysl podřizuje srdci. Docela jistě se podřizuje, ale než se podřídí, statečně bojuje! V některých případech se stává, že srdce na bitevním poli života prohraje. U tebe nakonec vyhraje srdce. Vždy potřebujeme intenzitu srdce a pocit jednoty srdce s Mistrovou vůlí. Nedávno jsem tě požádal, abys něco udělal. Ty jsi věděl, co jsem chtěl, ale omluvil ses, že nemáš dost peněz. Kdybys ale použil srdce, peníze by se odněkud objevily, protože tvoje jednota se mnou by určitě vyvolala zázrak. Když se kdokoliv ztotožní s mým srdcem, moje srdce dokáže tvořit neustále zázraky.

Když mě Bůh o něco požádá, znamená to, že mi dal potřebné schopnosti, abych to mohl udělat. Kdyby mi Bůh nedal patřičné schopnosti, nemohl bych udělat pro svět nic z toho, co jsem udělal. Je to jako když já někoho o něco požádám a jsem si naprosto jistý, že Bůh tomu člověku dal potřebné schopnosti. V opačném případě bych neotevřel svá velká ústa. Ne, ne, ne. Jestliže tě o něco požádám, můžeš si být jistý, že už jsi potřebné schopnosti dostal, a to dokonce víc, než potřebuješ, protože přišly z nejvyššího Zdroje. Matka ví, jestli její dítě dokáže zvednout jednu libru, dvě libry nebo pět liber. Přesně stejně Bůh ví, jaké máme schopnosti, když nám říká, co máme udělat. V takové chvíli nás Bůh nepožádá o nic, co by bylo nad naše schopnosti. Naše problémy by téměř ve všech případech byly vyřešeny lépe, kdybychom použili srdce namísto mysli.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 26.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 1354th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 26, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »