Sexualita

Někde jsem četl, že když někdo odčerpává sexuální energii, že současně odčerpává i nějakou duchovní energii. Je to pravda? A pokud ano, co by se mělo dělat, když chce někdo vést duchovní život?

Sri Chinmoy: To, co jsi četl, je naprosto pravdivé. Zvířecí lidský život a božský život Boha nejdou a nemohou jít společně. Hledající potřebuje pro dosažení nejvyšší Pravdy naprosté očištění a přeměnění svého nízkého vitálna. Pokud chce mít někdo skutečnou radost, trvalou radost, potom musí překonat svoje sexuální potřeby. Chce-li být zaplaven nezměrným Mírem, Světlem a Blažeností, potom musí časem překonat svoje sexuální potřeby. V opačném případě pro něj transcendentální Mír, Světlo a Blaženost zůstane vzdáleným pláčem.

Člověk však nemůže realizovat Boha přes noc. To je nemožné. Nemůžeš získat akademický titul za jeden den nebo dokonce ani za jeden rok. Jeho dosažení si může vyžádat dvacet let studia. Realizace Boha je mnohem obtížnější předmět. Realizovat Boha si může vyžádat dvacet nebo třicet let, celý život nebo mnoho inkarnací, záleží to na tvé současné aspiraci a na tvém předchozím duchovním životě.

Řekneš-li začátečníkovi, že se musí ihned vzdát svého nízkého vitálního života, svého sexuálního života, potom řekne: “Nemožné! Jak bych to mohl dokázat?” Musí-li to udělat, pak nikdy do duchovního života nevstoupí. Pokrok směrem k Cíli musí dělat pomalu a jistě. Pokud zkouší běžet příliš rychle a nemá k tomu schopnosti, tak se prostě na dráze zhroutí. Ztratí tu omezenou aspiraci, kterou má.

Přeměna sexuálního života jedince se podobá opouštění špatného návyku, je to však obvykle obtížnější a trvá to déle. Řekněme, že někdo hodně pije. Pokud pije šestkrát nebo sedmkrát za den, nechť nejprve pochopí skutečnost, že je to pro jeho realizaci Boha škodlivé. Potom by měl zkusit pít méně. Jestliže pije šestkrát denně, ať to změní na pětkrát denně. Po několika dnech ať zkusí pít čtyřikrát denně. Po nějaké době ať pije třikrát denně. Postupně sníží svoji touhu po alkoholu. V obyčejném lidském životě máme mnoho slabostí. Pokusíme-li se porazit všechny naráz, tělo se bude bránit a zhroutí se. Tělo se vzbouří a my budeme roztrháni na kousky.

Pro rozvážné a postupné překonání našich tužeb musíme mít skutečnou vnitřní vůli, vůli duše. Potřebu sexu musíme postupně zmenšit pomocí síly naší aspirace. Aspirace a hrubá fyzická touha se budou vzájemně přetahovat a naše přirozenost se bude pomalu očišťovat. Musíme díky síle našeho vnitřního pobízení běžet ke Světlu. Potom uvidíme, že je velký rozdíl mezi požitkem a radostí. Po požitcích vždy následuje frustrace a po frustraci nevyhnutelně následuje zkáza. Radost však následuje větší a bohatší radost a v radosti získáme skutečné naplnění.

Pokud někdo vstoupí do duchovního života a řekne: “Dnes porazím všechny mé nízké sklony,” pak jenom klame sám sebe. Zítra ho bude fyzická mysl mučit pochybnostmi. Jeho nečisté a kruté vitálno ho bude trestat všemi možnými způsoby. Bude se cítit uboze. Bude zklamán a uvnitř jeho zklamání se bude rýsovat jeho vlastní zkáza. Před realizací Boha musí proběhnout naprostá přeměna nízkého vitálního života, svým studentům však radím, aby tuto přeměnu prováděli postupně a s upřímným odhodláním.