Necítíš však, že je tvou odpovědností pomoci všem lidem?

Sri Chinmoy: Cítím odpovědnost za pomoc všem lidem. Pomoc je však opravdu velké slovo. Jenom Bůh může skutečně pomoci. Já chci sloužit. U některých lidí cítím, že jim mohu sloužit na fyzické úrovni. Jsem jejich duchovním vůdcem a vím, že budu schopen řešit jejich materiální a duchovní problémy. Když však mluvím k ostatním a zkouším jim pomoci na fyzické úrovni, vytvořím jen zmatek. U nich cítím, že bude účinnější moje modlitba, moje koncentrace a moje meditace.

Musíš vědět, že jsou různé způsoby, jak sloužit světu. V Himalájích jsou duchovní osobnosti, které žijí v jeskyních a nikoho nevidí. A přece posílají svojí meditací božské vibrace do celého světa. Ve fyzickém světě nejsem schopen přijmout jako své žáky nejrůznější lidi. Nemám na to schopnosti. Neodmítám však ty, které nepřijmu na fyzické úrovni za své vlastní. Pomáhám jim ve vnitřním světě. Začínám každé ráno ve dvě hodiny, koncentruji se na lidstvo, na vesmír. Ve vnitřním světě posílám všem moji lásku a požehnání. To je způsob, jak mám pomáhat a sloužit světu, to je způsob, který ode mne očekává Bůh.