Část VI. — Čistota

Je důležité se osprchovat před tím, než jdeme meditovat do centra?

Sri Chinmoy: Toto centrum je místem čistoty. Je to chrám. Pokuste se sem prosím chodit tak čistí, jak je to jen možné. Než jdete do centra, tak si dejte za úkol vykoupat se, nebo osprchovat a obléci si čisté oblečení. Pokud musíte jít přímo z práce a nemůžete jít domů se osprchovat, alespoň se řádně umyjte. V opačném případě budete narušovat a snižovat meditaci těch, kteří sedí blízko vás. První věc, kterou dělají žáci v Indii, než jdou navštívit svého duchovního Mistra je, že se vykoupají, a to bez ohledu na to, kolikrát za den to dělají. I když se koupali hodinu předtím, vykoupou se znovu. Cítí, že fyzická čistota je důležitá a mají v zásadě pravdu, protože se přidá k čistotě mysli.

Před pár lety jsem byl pozván na návštěvu do komunity hippies poblíž San Franciska. Věřte mi, život, který vedou, je horší než život zvířat. Jejich boudy, bůhví jak bych je měl nazývat, byly zamořeny hmyzem a havětí všeho druhu. Vibrace tam byly nesnesitelné. Vstoupit dovnitř bylo pro mne vyloženým mučením. V Indii žije také mnoho duchovních aspirantů v chýších bez jakéhokoliv moderního sociálního vybavení. Mají však ve své mysli smysl pro čistotu. Třikrát za den se chodí vykoupat do vesnického rybníka. Tady je však mnoho takzvaných hledajících, kteří se nekoupou ani jednou za měsíc. Je to nepředstavitelné.

Všichni víme, že někteří lidé chtějí na duchovní cestě vést asketický život. Není to vůbec nezbytné, oni však cítí, že jim to pomůže v jejich pokroku. Askeze však neznamená trápení těla a ignorování společnosti. Bojovat proti lidskému pokroku a civilizaci není askeze — je to zvrácená neukázněnost. Takový život není vůbec duchovní. Lidé, kteří žijí v komunitách, jako byla ta, kterou jsem navštívil, mluví o svobodě žít svým vlastním způsobem. Avšak svoboda, která mne vrací do zvířecího království, není skutečnou svobodou, ale otroctvím a nevědomostí. Svoboda, která mne vezme do nekonečného Míru, Světla a Blaženosti, je tou opravdovou svobodou.

Čistotnost stojí hned vedle zbožnosti. Věřím tomu. Měli byste se sprchovat nebo koupat každý den, i když nejdete do centra. To neznamená, že budete-li pořád ve vodě, že budete čistí. Ne, ryba není čistší, než jsme my. Plavec není nezbytně čistší, třebaže je hodně ve vodě. Nejdůležitější věci je vědomí. Očištění těla je však pro očištění vědomí naprosto nezbytné. Pokud není v naší přirozenosti vybudována čistota, potom v nás nemůže natrvalo zůstat božská Síla. Odebere-li se z duchovního života čistota, pak nic nezůstane. Božská Síla může ve fyzické čistotě jednat nanejvýš mocně a úspěšně, a může zde setrvat navždy.

Některé duchovní postavy tělo opomíjejí. Nestarají se o fyzickou čistotu. Na mé cestě však cítíme, že vnější i vnitřní život musí jít společně. Staráme se o fyzické, protože víme, že naplnění Božského Poslání se může odehrát jen ve fyzickém světě. Ignorujeme-li vnější život, zůstaneme nedokonalí. Ignorujeme-li vnitřní život, potom nemáme co nabídnout. Vnitřní i vnější musí jít společně.

Pokud se vysprchujete a potom si oblečete oděv, který není čerstvý a vypraný, tak se nebudete cítit čistí. Budete se cítit nesví a vaše aspirace se ihned zmenší. Pokud někdo smýšlí jinak, tak mu říkám, že klame sám sebe. Stejně tak, když se nevysprchujete, a vezmete si na sebe zcela nové oblečení, opět se nebudete cítit čistě a pohodlně.

Řekněme, že osprchování zastupuje vnější čistotu. Vidíme, že vnější může pomoci vnitřnímu, že oblečením čerstvých šatů můžeme pomoci naší vnitřní bytosti, našemu vědomí. Vnitřní a vnější musí kráčet v našem životě aspirace společně. Jestliže jsem moudrý a mohu dostat malou pomoc od vnějšího, tak ji přijmu. Když mi může vnitřní dát tisíc dolarů a vnější jeden dolar, tak přijmu-li pomoc od obou, budu mít tisíc jeden dolar, zatímco někdo jiný bude mít jen tisíc dolarů.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »