Část II. — Význam Gurua

Myslíš si, že aspirant potřebuje k realizaci Boha žijícího Gurua?

Sri Chinmoy: Pro realizaci Boha není žijící Guru absolutně nezbytný. První člověk na Zemi, který realizoval Boha, úplně první realizovaná duše, neměla lidského Gurua. Jako svého Gurua měla jenom Boha.

Avšak pokud Gurua máte, usnadní to váš duchovní pokrok. Guru je ve vašem duchovním životě soukromým učitelem. Existuje velký rozdíl mezi soukromým a obyčejným učitelem. Obyčejný učitel se podívá na studentovu práci a dá mu známku. Vyzkouší ho a student zkoušku udělá nebo ne. Soukromý učitel však takový není. Povzbuzuje a inspiruje studenta doma tak, aby dokázal zkoušku udělat. Nevědomost se vás v každém okamžiku vaší životní cesty pokouší prověřovat, zkouší vás, mučí vás, ale tento soukromý učitel vás naučí, jak zkouškami co nejsnadněji projít. Duchovní učitel inspiruje a zvyšuje aspiraci hledajícího tak, aby v Boží zvolené hodině realizoval Nejvyšší.

Abychom se v tomto světě něčemu naučili, potřebujeme ze začátku nějakého učitele. Abychom se naučili abecedu, potřebujeme učitele. Abychom se naučili vyšší matematiku, potřebujeme učitele. Učitel může být nezbytný sekundu, rok, nebo po mnoho let. Nuže, je absurdní cítit, že pro všechno ostatní v životě učitele potřebujeme, ale pro realizaci Boha nikoliv. Tak jako potřebujeme učitele pro vnější vědomosti, pro osvícení naší vnější bytosti, tak potřebujeme také duchovního Mistra, zejména na začátku, aby nám pomáhal a vedl nás ve vnitřním životě. Jinak bude náš duchovní pokrok velmi pomalý a nejistý. Můžeme být ohromně zmateni. Dostane se nám vysokých, povznášejících zážitků, ale nebudeme jim přikládat odpovídající význam. Naši mysl může zatemnit pochybnost a my si můžeme říci: “Jsem jenom obyčejný člověk, jak bych mohl mít takový zážitek? Možná, že klamu sám sebe.” Nebo to řekneme našim přátelům a oni na to řeknou: “To je všechno mentální halucinace. Zapomeň na duchovní život.” Pokud je zde však někdo, kdo zná Skutečnost, řekne nám: “Nebuď hlupák. Zážitky, které jsi měl, jsou naprosto skutečné.” Povzbuzuje a inspiruje hledajícího a podává mu správné vysvětlení jeho zážitků. Na druhou stranu, pokud bude hledající dělat ve své meditaci něco špatně, bude ho schopen opravit.

Duše vstoupí do lidského těla a lidská bytost završí první rok existence, druhý rok, a tak dále. Během této doby ji rodiče učí mluvit, učí ji, jak jíst, jak se oblékat, jak se chovat. Dítě se učí všechno od svých rodičů. Rodiče hrají svoji roli v době zrání. Podobně učí Mistr studenty v duchovním životě, jak se mají modlit, jak meditovat, jak kontemplovat. Když se potom student naučí jít hluboko dovnitř, může dělat všechno sám.

Proč jde někdo na univerzitu, kdežto někdo jiný studuje doma? Je to proto, že cítí, že dostane odborné rady od lidí, kteří daný předmět dobře znají. Nuže, vy víte, že bylo několik – velmi, velmi málo – opravdových mužů moudrosti, kteří nechodili na žádnou univerzitu. Ano, existují výjimky. Každé pravidlo připouští výjimky. Bůh je v každém a když hledající cítí, že nepotřebuje lidskou pomoc, je mu přáno, aby si zkusil svoje schopnosti sám. Je-li však někdo dostatečně moudrý a chce běžet ke svému Cíli, namísto aby klopýtal nebo jen kráčel, potom může být pomoc Gurua jistě značná.

Právě teď jsem v Londýně. Vím, že existuje New York a musím se tam vrátit. Co potřebuji, abych se tam dostal? Letadlo a pilota. Přestože vím, že New York existuje, nemohu se tam sám dostat. Podobně i vy víte, že Bůh existuje. Chcete Boha dosáhnout, ale někdo vás tam musí vzít. Tak jako mě vezme letadlo do New Yorku, někdo musí vzít vás do Vědomí Boha, které je hluboko uvnitř vás. Někdo vám musí ukázat, jak vstoupit do vaší vlastní Božskosti, jež je samotným Bohem.

Duchovní Mistr k vám přichází s lodí. Říká: “Pojď. Chceš-li se plavit ke Zlatému Břehu, vezmu tě s sebou. Co víc, jakmile nasedneš na mou loď, můžeš zpívat, tančit, můžeš dokonce i spát, já tě však bezpečně dovezu k Cíli.” Pokud řeknete, že nepotřebujete ničí pomoc, pokud chcete plavat přes moře nevědomosti sami, je to na vás. Kolik let, kolik inkarnací vám to však bude trvat? Můžete se také po nějaké době plavání zcela vyčerpat a utopit.

Stane-li se někdo opravdovým žákem nějakého Mistra, nebude cítit, že on a jeho Guru jsou dvě naprosto rozdílné bytosti. Nebude cítit, že jeho Guru je na vrcholku stromu a on je u jeho paty, a neustále umývá Guruovy nohy. Ne! Bude cítit, že Guru je jeho vlastní nejvyšší částí. Bude cítit, že on a jeho Guru jsou jedním, že Guru je jeho nejvyšší a nejrozvinutější částí. Opravdový žák proto nenalézá žádné obtíže v tom, aby podřídil svoji nejnižší část nejvyšší části. Být oddaným žákem není pod jeho důstojnost, protože ví, že jak nejvyšší, tak i nejnižší části jsou jeho vlastní.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Slabikář žáka Sri Chinmoye.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1999.

Toto je 75th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Slabikář žáka Sri Chinmoye, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »