Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 101

Návrat na obsah

10004

Přestože žijeme v čase
a jsme v zajetí smrti,
Bůh-Soucit
nás může snadno osvobodit,
pokud je naše touha ohnivě čistá.

10005

Nejprve jdi po cestě pokroku
a pak můžeš studovat mapu
neviditelných světů.

10008

Přišel jsi dolů
do utrpení, na zemi plnou slz.
Víš proč?
Jen pro trvalý zážitek
Světla daleko Za.

10010

Každý den zvětšuje
svou zázraky konající víru.
Proto zachraňuje svůj život
před zničující záhubou pochyb.

10017

Aspirace je neustále připravená
podat si s tebou ruku.
Ale zeptej se sám sebe:
jsi připraven podat ruku
aspiraci?

10020

Bůh je vždy připraven
zveřejnit knihu o tvém srdci.
Ale napsal jsi nebo napíšeš
takovou knihu o svém srdci,
kterou Bůh radostně a hrdě zveřejní?

10021

Co je to zklamání?
Je to něco,
co nevědomě odhaluje
své vlastní slabosti připoutání.

10023

Ticho promlouvá.
Promlouvá tiše.
Promlouvá pomalu.
A také promlouvá
hlasem lásky-jednoty.

10024

Aby se člověk postavil neúspěchu
a přivítal úspěch,
musí vědomě vyjít
z území pochybnosti.

10025

Poslouchám Boha.
To znamená, že mé srdce
miluje Boha.

Mé srdce miluje Boha.
To znamená, že můj život
potřebuje Boha.

10026

Jestliže tvé srdce neaspiruje,
pak se tvé mysli může snadno zmocnit
prázdnota lhostejnosti.

10028

Je opravdovým hledajícím.
Proto ho jeho duše
každý den inspiruje,
aby obnovil svůj životní slib zdokonalení.

10030

Ó má mysli,
nemáš-li nic jiného na práci,
tak alespoň obdivuj
vznešené sliby naplnění Boha
své duše tady na zemi.

10033

Nemůžeš být obojím zároveň:
přerostlým stromem ega své mysli
a drobnou rostlinkou štěstí svého srdce.

10037

Každá oduševnělá modlitba
a každá nadšená meditace
dokáže vytvořit a dozajista vytvoří
v životě hledajícího Boha
obra jistoty.

10038

Tvá pochybovačná mysl tě již vyzvala.
Je na tobě,
zda si její výzvy nebudeš všímat,
anebo zničíš její vulkanický útok.

10048

Nezapomeň,
tvůj život není a nemůže být
natrvalo oddělen
od Slibu Uspokojení Boha.

10053

Štěstí nemůže být nikdy nalezeno
v osamělosti.
Štěstí může být nalezeno
jen v životě zanechání tužeb.

10055

Tvůj život není bodající vosou
trvalého zklamání,
tvůj život je sbírkou
Boží Záře bez zrození a smrti.

10057

Jestliže nepotlačíš
emoce svého nižšího vitálna,
tak nepochybně zradíš
své vyšší Já.

10059

Není žádný rozdíl
a nemůže být žádný rozdíl
mezi úsměvy tvé vděčnosti
a Slzami Uspokojení Boha.

10061

Nedodržíš-li časně ráno
svou schůzku s Bohem,
celý den budeš požehnán
hořkým zklamáním.

10062

Tvá mysl umí jen sestavovat stížnosti.
Tvé srdce umí jen zpívat píseň jednoty.

10070

Máš-li nutkání
měřit svůj život služby,
celá tvá bytost
nedokáže dosáhnout
k Boží Dokonalosti.

10071

Tvá neustálá žízeň po Bohu nestačí.
Pokud nemáš bezesný hlad po Bohu,
tak se ti nakonec nepovede
tvůj pokus o dosažení Nebe.

10072

Je-li tvé hledající srdce
zaplaveno nadějí,
Bůh k tobě nepochybně přijde
s Úsměvem Osvobození.

10073

Užíváš-li si
svého pokladu-letargie,
jak můžeš uniknout
nebezpečnému kousnutí prohry?

10076

Život opravdového hledajícího
není jen pláčem aspirace,
ale také začátkem
úsměvu dokonalosti.

10077

Tvá mysl si vychutnává
nepřítomnost pochybnosti.
Proto Bůh plánuje
vytvořit pro tvou mysl
nový vesmír.

10082

Tvé sebehledající úsměvy
tě nemohou neosvítit.

Tvé sebehledající slzy
tě nemohou zachránit.

Tvůj Boha-hledající život
tě nejen osvítí a zachrání,
ale také tě naplní.

10083

Kvůli tvému neustálému
životu shovívavosti
tvá duše od tebe nakonec stáhla
svou sladkou důvěrnost.

10086

Tvé srdce je vždy připraveno
uklidit pokoj tvé mysli.
Jen čeká na laskavé
povolení moudrosti tvé mysli.

10088

Nenavštěvuj světy
vystavování ega,
chceš-li to své udržet
pod dokonalou kontrolou.

10090

Od intelektu k intuici
je skutečně dlouhá cesta.
Od intuice k dokonalosti
je nekonečně delší.

10092

Chceš-li ve svém životě aspirace
běžet co nejrychleji,
tak si musíš každý den připomínat,
že pochybnost je chytrá,
život podvádějící cizí osoba.

10094

Nejsi džunglí žádosti své mysli.
Nejsi ničivou šelmou svého vitálna.
Jsi lampou aspirace svého srdce.

10095

Odevzdej se Boží Vůli
a staň se bezpodmínečným milovníkem Boha.
Udělej to!
Dokážeš to!
Hle, už jsi to udělal.

10096

Nevíš, že nás Bůh každý den zve
k účasti v Soutěži Uspokojení Jeho Srdce?
Kde ale jsi?
Proč jsi nikdy nepřišel?

10098

Nemáš-li odvahu
porazit své nižší já,
jak můžeš uvidět
Mistra-Architekta, Boha,
a Jeho Plán Stvoření?

10100

Následuj, následuj každý den
pobízení Božího Oka Boha
a Jeho Nohou Odpuštění.