Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 11

Návrat na obsah

1001

Drahé je mému Pánovi
mé srdce aspirace.
Dražší je mému Pánovi
můj život odevzdanosti.
Nejdražší je mému Pánovi
můj dech vděčnosti.

1005

Žije v noci nevědomosti
jen s opakujícími vzpomínkami
dávno ztracených slibů své duše.

1006

Můj Pane, znič mě!
Nechceš-li mě zničit,
znič alespoň zoufalství mé mysli.
Nechceš-li zničit zoufalství mé mysli,
prosím, prosím, znič
zoufalství mého srdce.

1007

Tvá duše tě prosí,
abys spal v posteli osvícení svého života.
Co ale děláš?
Nutíš svůj život,
aby ležel pod pokrývkou úplného zničení.

1008

Nakonec se život aspirace jeho srdce
stal tak mocný,
že byl schopný zcela ochromit
život tužeb své mysli.

1009

Bůh tam nebude, aby tě přijal,
pokud dosáhneš cílovou čáru
svého života uspěchaně.
Nejen že tě přijme,
ale ověsí tě girlandou a obejme tě,
jestliže dosáhneš cílové čáry svého života
pomalu, rovnoměrně a oduševněle.

1011

Jestliže je tvé srdce připraveno
jiskřit dychtivostí,
Bůh rozhodně přijde
a postaví přímo před tebe
se svým Naplněním Nekonečnosti.

1013

Nemusíš si to uvědomovat,
ale Bůh tě nese,
a ty jsi docela těžký.
Možná je to za hranicemi tvé představivosti,
ale Boha začaly kvůli tvé tíze
docela vážně bolet záda.
Nemůžeš odlehčit Jeho Nákladu a vyléčit Jej
svým lékem odevzdané poslušnosti?
Zkus to, můžeš!
Nemáš prostě představu,
jak na tebe bude Bůh pyšný,
pokud to uděláš.

1015

Má mysl bojuje za uspokojení.
Mé srdce bojuje za dokonalost.
Má duše bojuje za připravenost
mého života k Bohu.

1016

Chceš slyšet,
co vykládáš během spánku?
Říkáš, že miluješ jen Boha
a potřebuješ jen Boha, nikoho jiného.

1017

Tvé srdce cítí,
že Bůh k němu nemluví,
protože je nedokonalé.

Tvá mysl si myslí,
že Bůh k ní nemluví,
protože již dosáhla
výšku dokonalosti.

1018

Dětský pláč je oduševnělý milovník
sebepřekonávání,
objevování Boha
a uspokojení Boha.

1019

Znáš Boha
nebo o Něm jen něco víš?
Jestliže znáš Boha,
okamžitě budu tvůj.
Ale jestliže o Něm jen něco víš,
tak dokonce i když tě bude uznávat celý svět,
já nikdy tvůj nebudu.

1022

Mé dítě, chci si s tebou
přátelsky zazávodit.
Ty poběžíš proti mně
s oblohou nevědomosti tvého života
a já poběžím proti tobě
se Sluncem Soucitu svého Srdce.

1023

Jeho filosofie absurdity:
opravdové štěstí může být nalezeno
jen v utrpení.
Jeho filosofie hlouposti:
štěstí je smutek v přestrojení.

1024

Pravda není ani snadná ani obtížná.
Pravda je zároveň
spontánní, sebeprojevující a Boha projevující.

1027

Můj Nejvyšší Pane,
dej mi schopnost
potřebovat Tvé Srdce.
Můj Nejvyšší Pane,
uděl mi výsadu
milovat Tvůj Život.