Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 15

Návrat na obsah

1402

Já vím, já vím,
plameny krásy mého srdce
se narodily
v Ohni Odpovědnosti mého Pána.

1405

Sny mého srdce dnes tančí,
protože ode dneška
může můj život studovat
v Boží Škole Uspokojení.

1406

Běda, běda,
jen proto, že se trochu liším
od svého Pána Nejvyššího,
musím nést ten nejtěžší náklad
obav a úzkostí.

1407

Dokud se tvá mysl nevzdá
svých halucinací tužeb,
tvé srdce nebude schopno
tvé mysli zaručit
její sny aspirace,
sny, které máš bezpečně uloženy
v Boží Bance.

1409

Jak může a proč by měl Bůh
osvobodit tebe a tvůj život,
když jsi radostně a mocně neukončil
svůj dlouho opatrovaný
tebou vytvořený život izolace?

1410

Nyní, když jsi přeskočil
překážky pochybnosti a podezřívání,
Boží konečné Rozhodnutí je,
že tě tady na zemi udělá
svým vybraným reprezentantem.

1411

Tvůj život mysli
si vůbec nevěří.
Proto se tvá loď aspirace
rychle, velmi rychle
potápí.

1417

Toto není jediný svět,
který můj Pán má.
Má mnoho, mnoho světů.
Vyslyšel mou oduševnělou modlitbu,
když jsem Ho prosil,
aby mi neukazoval tvář
upadajícího života světa pomluv.

1421

Tak jako můj Pán nemá čas
být unavený,
stejně tak já nemám čas
být zklamaný sám sebou
ani světem kolem mě.

1423

Obelháváš sám sebe dvakrát:
jednou, když říkáš,
že Bůh má na práci
nekonečně mnoho důležitějších věcí
než na tebe myslet,
a jednou když říkáš,
že nepotřebuješ Boží pomoc k tomu,
aby tě udělal a udržoval šťastným.

1426

Vzdělaného člověka
má mysl respektuje.
Sebedávajícího člověka
mé srdce miluje.
Člověka, který se stává Bohem,
celá má bytost potřebuje.

1427

Pokud tvé srdce miluje Boha
Jeho vlastním Způsobem,
pokud tvůj život slouží Bohu
Jeho vlastním Způsobem,
tak nerozumím tomu,
jak vůbec můžeš někdy trpět
krizemi vnitřní energie.

1429

Teď, když jsi objevil
slzy očišťující život svého srdce,
zklamání se už nemůže potulovat
po váhavé obloze tvé mysli.