Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 18

Návrat na obsah

1701

Můj Pane,
jak Ti můžu nabídnout dostatek vděčnosti?
"Mé dítě,
ty a Já zpíváme píseň jednoty.
Tato píseň jednoty jde
za nezbytné potřeby vděčnosti.
Když je jednota nanejvýš rozvinutá,
kdo má být komu vděčný?"

1702

Ty a tvá pýcha
můžete žít bez Boha,
ale Bůh a Boží Soucit
nemohou žít bez tebe.

1703

Jsi-li připraven
jít se svým Milovaným Pánem
dokonce i do pekla,
buď ujištěn,
že tvůj Pán určitě změní peklo
v nejvyšší Nebe.

1704

Nenapodobuji ho.
Dosáhl něco přede mnou,
ale nyní Boží Hodina
udeřila i pro mě
a já jdu v jeho šlépějích.
To, co nazýváš napodobováním,
nazývám sdílením jednoty.

1705

Člověk nechápe
Světlo Boží Spravedlnosti.
Člověk nerozumí
Výšce Božího Soucitu.

1706

Nech ostatní,
aby mě považovali za fanatika.
Poslouchám jen
svého přítele intuici,
která mi říká,
kdy běžet a kdy se posadit
k soucitným Nohám mého Pána.

1707

Ten, kdo mě vede k Bohu,
je nejvzácnější,
protože co dělá jiného,
než že hraje roli
příležitosti
pro svého věrného následovníka?

1708

Zima pochybnosti hledajícího
je přechodná,
ale jaro jeho víry
může být snadno věčné.

1709

Zklamání noci může zahalit
tvou tvář,
pokud neplavíš loď svého života
k Pobřeží Osvícení.

1710

Když tvůj Mistr dělá něco
s vážnou a oduševnělou koncentrací,
nezmeškej zlatou šanci
být s ním.
Použij každou příležitost,
abys od něj přijal co nejvíc.

1711

Chtěl jít do pekla
a podívat se, jak vypadá.
Temná pochybnost k němu přišla
a řekla:
"Nemusíš si dělat starosti
s chozením do pekla.
Přinesla jsem peklo k tobě."

1712

Ó bývalý milovníku Boha,
ostrá sekera nevědomosti
se rychle přibližuje
k tvé hlavě.

1713

Bůh je starší než kdokoliv jiný.
Na druhou stranu, kdo je Bůh,
jestliže ne věčné Dítě
hrající si ve své Zahradě
nekonečné Krásy?

1714

Co je to nesobecká služba?
Někdo tomu říká pokorná služba,
někdo pokořující služba,
ale já to budu vždy nazývat
osvěcující služba.

1715

Teď, když jsi získal
důvěru ve svobodu,
tvé zapomenuté naděje
se jedna po druhé znovu objeví.

1717

Buď věčným dítětem.
Jen věčné dítě
může oceňovat božskost uvnitř i navenek.
Jen věčné dítě
může dělat vnitřní i vnější pokrok
k uspokojení Boha Jeho vlastním Způsobem.