Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 21

Návrat na obsah

2001

Můj Milovaný Nejvyšší,
Bez Tvých usmívajících Očí
jsem zcela ztracen.
"Mé dítě,
Já jsem zcela ztracen
bez lásky tvého srdce."

2002

Bůh hubuje slabým duším,
že neuspěly pro Jeho úspěšné
projevení na zemi.
Toto je přímá zpráva,
kterou hledající dostal
ze země duší.

2003

Bůh odmítl mé vitálno
kvůli jeho neklidu.
Bůh odmítl mou mysl
kvůli její nedbalosti.
Bůh odmítl mé srdce
kvůli jeho bezradnosti.
Bůh ale neodmítl mě,
protože jsem dosud plný oduševnělosti.

2004

Příběh bývalého hledajícího Boha
je tento:
Bůh ho už dál nepotřebuje
a země se mu stále víc posmívá.

2006

Bůh je připraven vymyslet
každý den nový způsob,
jak Ho potěšit.
Teď je otázka,
zda to přijmeš.
Přijmeš to?
Vždycky?

2007

Tvůj život může být
pomalým vlakem aspirace,
ale Bohem vybranou cílovou stanici
nepochybně dosáhneš.

2008

Ó má mysli,
jsem zcela připraven
ti se světlem jednoty mé duše
ustřihnout
tvá nestydatá křídla žárlivosti.

2009

Bůh ti zaručí
svou Rychlost Vítězství,
pokud jsi ochoten sednout si
k Jeho soucitným Nohám
s odevzdaným úsměvem svého srdce.

2010

Svou bezmocnou duši vidím
mezi požehnanými Poselstvími
mého Pána
a hluchýma ušima mé mysli.

2011

Můj Milovaný Nejvyšší
starostlivě a s láskou
tvaruje z hlíny nevědomosti
sochu mé aspirace.

2012

Jestliže miluješ jen Boha,
Bůh tě bude bezesně chránit
před obřím objetím pochybnosti.

2014

Ten, kdo miluje Boha
ve světě aspirace,
nemá žádnou svou vlastní zodpovědnost.
Soucit Boha pro něj udělá všechno.

Ten, kdo miluje nevědomost
ve světě tužeb,
také nemá žádnou svou vlastní zodpovědnost.
Pokušení nevědomosti pro něj udělá všechno.

2015

Chapadla připoutání
ochromila
jeho neosvícené pozemské roky.

2017

Získáš-li uspokojení
během svého pláče,
nepochybně k tobě přišel Bůh
pro tvůj osvobozující úsměv.

2019

Kde jsem?
Jsem mezi
novotou svého srdce
a Naplněním mého Pána.

2020

Jediný okamžik, kdy můžeš být
poražen světem,
je tehdy, když je tvá mysl spoutána
řetězy tvé přihlouplé pýchy.