Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 24

Návrat na obsah

2301

Mohu přehlížet všechno své vlastnictví
kromě mého vnitřního vlastnictví:
mé odevzdanosti, mé neustálé odevzdanosti
Vůli mého Milovaného Nejvyššího.

2302

Je jedno, kdo má špatné myšlenky —
člověk s touhami nebo člověk, který aspiruje —
špatná myšlenka je hrozivá výzva
životu pokroku lidstva.

2304

Časně ráno,
když se modlím a medituji,
vidím rozkvétající soucitné Oko
mého Nejvyššího Pána Soucitu.

2305

Nepočítal jsem své zisky a ztráty.
Proto mě můj Pán Nejvyšší
udělal manažerem
Jeho vlastního duchovního obchodního Centra.

2309

Sebepřekonání je vnitřní bohatství,
které těší vnitřního Pilota víc,
než cokoliv jiného.

2313

Jednou, když jsi přijal
pomalu zničující demisi
svého nesobeckého zasvěcení,
nejsi ničím jiným,
než hnijícím rybníkem hojných nedokonalostí.

2316

Co může ubohý Bůh dělat?
Nikdy Ho neposloucháš!
Proto se Bůh
dobrovolně odstěhoval
z tvého sousedství.

2319

Když předám svůj život Bohu,
aby mě zachraňoval,
okamžitě mi ukáže
svá sebepřekonávající Tajemství.

2320

Bůh je připraven osvítit tvou mysl.
Budeš ale vůbec někdy připraven
Jej pozvat
nebo přijmout Jeho Pozvání,
aby osvítil tvou neosvětlenou mysl?

2321

Ó má mysli,
z celého srdce tě budu milovat,
když jen řekneš,
že jsi beznadějně hloupá
a že Bůh je nekonečně moudřejší
než ty.

2322

Každý den si musíš brát
lék odevzdanosti,
chceš-li udržet
své tělo, vitálno, mysl a srdce
absolutně zbavené od vnitřních nemocí.

2324

Kdy si konečně uvědomíš,
že tvůj život nejistoty
zničil čistotu tvého srdce?

2325

Jestliže poslechneš
tichý příkaz tvého srdce,
tvůj život se bude radovat
z volného letu do Nebe.