Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 26

Návrat na obsah

2502

Můžeš mít přístup k Bohu,
budeš-li toužit
po písni dokonalosti svého srdce.

2503

Nejlepší cesta pro ty,
kdo chtějí realizovat Boha
a uspokojit Boha Jeho vlastním Způsobem,
je vytvořit si jednotu
se světem uvnitř i
se světem vně.

2504

Předtím, než na tvé dveře
zaklepe pokušení,
oploť si svůj život
čistotou božského úsměvu.

2507

Jestliže se neucházíš
o sebenabízení,
jak se o tebe
může vůbec ucházet
stávání se Bohem?

2508

Tajemství vnitřních výšek
sídlí daleko
za teritoriem mysli.

2509

Jsi-li opravdu moudrý,
budeš řešit nejen
dnešní běžné problémy,
ale také zítřejší hluboké problémy.

2512

Neústupná vůle mé duše
může kdykoliv snadno zatřást
stromem nemožnosti.

2521

Nejlepší obrana
proti nebezpečí pochybnosti:
tichá meditace tvého srdce.

2523

Pro lidskou mysl
není neobvyklá zkušenost myslet si,
že je stejně mocná jako Bůh.

2527

Uslyšíš Boží písně
dávné minulosti,
modlíš-li se k Bohu,
aby se ti každou noc
zjevil ve tvých snech.

2528

Nyní, když ses vzdal svého
tebou vytvořeného života iluze,
tvé srdce se bude moci těšit
ze slunečného Božího Dne.

2529

Žij v srdci.
Tajemství moře i hor
Božího Života
se ti samo vyjeví.

2531

Chci, aby se mohlo v mém životě
všechno změnit,
kromě mé lásky k Bohu.
Chci, aby má láska k Bohu
zůstala navždy zcela neměnitelná.

2533

Na počátku
Bůh nikdy neočekává
bezpodmínečnou pozornost.
Očekává ale
nerozdělenou pozornost.

2534

Běda, proč jsem si zvolil
slepou mysl a divoké vitálno?
Proč, proč v tomto
tak krátkém životě?