Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 27

Návrat na obsah

2601

Ukaž Bohu svůj hlad po vnímavosti.
Okamžitě ti nachystá
Hostinu Uspokojení.

2602

Hledající, který dělá stálý pokrok,
nikdy ve svém mentální světě
nechodí jíst do restaurace podezírání.

2603

Můj život koncentrace mi ukazuje
Boží ochrannou Hradbu.
Můj život meditace doopravdy vidí
kolem mě Boží ochrannou Hradbu,
jak mě chrání.

2604

Jestliže každý den nesytíš
svou oduševnělou láskou
plameny vděčnosti svého srdce,
tvá raketa života
bude mít celý výplet potrhaný.

2607

Nyní, když jsi znovu začal
svůj život radostné kariéry,
tvůj vnitřní i vnější pokrok
tě nepředstavitelně překvapí.

2608

Každý den od tebe Bůh očekává
novou květinu srdce,
protože to je jediný způsob,
jak tě může vzít s sebou
stále se překonávající Bůh.

2611

Když tvůj oheň aspirace odejde,
Bůh-Host odejde také.

2612

Příběh aspirace života jeho duše
editoval Samotný Bůh.
Proto je absolutně bezchybný.

2614

V jeho vnitřním životě
vyhrál hledající závod
ctností své víry.

V jeho vnějším životě
vyhrál hledající závod
ctností své odevzdanosti.

2615

Jeho nedotknutelné myšlenky
mu způsobily předčasnou smrt
v duchovním životě.

2616

Co se vyrovná Boží Extázi?
Pevný slib člověka Bohu
stát se dalším Bohem.

2617

Jen bezpodmínečnému milovníku Boha
rád Bůh dovolí,
aby si oblékl Úsměv Ticha
Jeho transcendentálního Já.

2618

Bůh je připraven
dát ti instantní realizaci.
Budeš schopen ji přijmout
se svou stálou aspirací?

2619

Od chvíle,
kdy jsem záměrně zastavil
noc podezírání,
Bůh pro mě nezná
lepší cestu.

2621

Jestliže jsi opravdový hledající pravdy,
a opravdový milovník Boha,
nikdy nedovolíš svému životu,
aby se stal zvadlou květinou slibu.

2622

Mé schopnosti nemají
ani upřímnost ani čistotu.
Mé schopnosti jsou jen tancem
mé pochybující mysli.

2623

Boží řídící Věž
je jen pro ty,
jejichž životy se staly
nekončícími hodinami odevzdanosti.

2624

To, co zoufale potřebuješ,
je soukromí pro tvé srdce
od tvé zaměstnané mysli
a bezvýznamného života.

2625

Náležím
Boží Vizi Krásy.
Bůh náleží
mé zasvěcené službě.

2627

Dokonalost je dosažena
jen když už není co získat
a když už není co ztratit.

2628

Jednoduchost je zároveň
Božím přirozeným Požehnáním
a lidským bezesným slibem.

2630

Zkus pradávnou aspiraci,
chceš-li zachránit moderní svět
od jeho ultra moderních tužeb.

2631

Nepoznaný
je jeho zasvěcený život.
Nepoznatelné
je jeho aspirující srdce.

2632

Protože zvířecí v tobě
neodpočívá,
proč necháváš lidské v tobě
odpočívat
a božské v tobě
spát?