Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 28

Návrat na obsah

2701

Pro mne je jedna cesta do Nebe
a tou je
sebedávající a sebepozvedající cesta
čistoty mého srdce.

2702

Pokud si nebudeš udržovat
sen bojovníka své duše,
jak budeš schopen ubránit
svůj svobodný život na zemi?

2706

Jestliže jsi zanechal
duchovního života,
buď jsi zmenšil
nebo zvětšil Boží Bolest hlavy.

2709

Pokud je to Boží Pero,
nikdy v něm nevyschne
Inkoust Soucitu.

2710

Jaký je význam sebedávání?
Sebedávání znamená
sluneční zář uspokojení
energizující tvůj život.

2711

Konečná stanice ega
je bezedná propast
naprosté osamělosti.

2714

Běda,
kdy už vstaneš
a přestaneš nestoudně
a nekonečně ležet
na posteli letargie?

2715

Ó světe,
můžu přijmout to,
co musíš říct,
ale opravdu s tebou nesouhlasím.

2716

Když ticho mého srdce
zaklepe na Boží Dveře,
Bůh okamžitě ukáže
svůj spokojený Úsměv Nekonečnosti.

2717

Kdykoliv je unaven
z vnitřního a vnějšího
těžkého pracovního vytížení,
přijde Bůh a dá mu
Masáž Pozornosti svého Srdce.

2718

Bůh pláče jen jednou:
když Mu říkám,
že si Ho nezasloužím.

2719

Dal Bohu všechno,
aby se stal Boží
Božskou Hračkou Uspokojení.

2720

Tichý Úsměv
Božích Očí
slouží vždy mému srdci
jako mikrofon.

2721

Kdy už si uvědomíš,
že tvá pochybující, nečistá mysl
je nesmyslná a zbytečná obtíž
ve tvém životě?

2723

Staneš-li se
oddaným nástrojem
mého Milovaného Nejvyššího,
udělám tě
zvěstovatelem Jeho Vítězství.