Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 29

Návrat na obsah

2801

Stříbrné ticho tvého srdce
musí zůstat vždy bdělé,
aby pozorovalo Boží Tanec Soucitu.

2803

Upřímná odhodlanost mého života
byla vždy mým jediným budíkem.

2804

Čisté srdce bylo vždy
pilířem
lidské vnitřní společnosti.

2806

Bez ohledu na to, kdy mluví,
bez ohledu na to, co říká,
vždy cituje
z Božích Lekcí Odpuštění.

2808

Každé ráno bez zaváhání
používá svůj budík aspirace
aby probudil nejen sebe,
ale i všechny ostatní
ze spánku nevědomosti.

2809

Nebuď hloupý!
Ve tvém životě aspirace
nemůže být pro tvou nevědomost
žádné skryté místo.

2810

Dosáhl polovinu cesty
k realizaci Boha
Tento zážitek považuje
mysl za povzbuzující
a jeho srdce za odrazující.

2811

Utiš zcela svou mysl,
chceš-li uvnitř svého srdce
vidět osvěcující slunce.

2812

Mé srdce-stavitel slíbilo,
že pro mě postaví
překrásný oltář,
kde budu moci uctívat
mého Věčného Pána Nejvyššího.

2813

Nemusím vědět,
kde je tvůj úkryt,
ale určitě vím,
že když se schováváš,
neděláš správnou věc.

2814

Bůh je vždy připraven
zavést tě domů.
Budeš se ale někdy zajímat
o Jeho Pomoc?

2815

Můj Pane,
kde jsi byl,
když jsem Tě potřeboval?
"Mé dítě,
co jsi dělalo,
když jsi Mě mělo?"

2818

Štědrý úsměv:
to je věčný dar Mistra
jeho žákovi.

2819

Každý den musíš obnovit
vízum aspirace svého srdce.

2822

Rostlinka blaženosti je velmi křehká.
Buď opatrný, když se jí dotýkáš,
a buď plný modliteb, když ji zaléváš
oddaným pláčem svého srdce.

2823

Nejsi připraven koupit si
los Boží Loterie,
protože se bojíš
moci bohatství vlastněného lidmi.

2824

Čekáš-li na své srdce,
až se posílí,
čekáš-li na svou mysl.
až se uklidní,
čekáš-li na svůj život,
až se osvítí,
pak běda, nemyslím, že budeš mít
chvilku opravdového štěstí.

2826

Boží věčná Hračka
je lidské srdce
naplněné vděčností.

2827

Na zemi je velmi málo lidí,
kteří mohou uspokojivě hrát
na klavír vděčnosti svého života.

2829

Dokonce i troška světla aspirace
tě posílí, aby sis nevšímal
temné kritiky světa.

2830

Jestliže se považuješ za výjimečného,
ukaž mi, že nepobýváš rád
na pobřeží nevědomosti světa.

2831

Na Boží vstupní Bráně
je oznámení,
že se může jen vstoupit
a nemůže se vyjít ven.

2834

Mé srdce plave každý den
ve zlaté lodi
blažené představivosti.

2836

Tajně dostává od Boha
Jeho Dopisy Soucitu.
Veřejně předčítá Bohu
lidské dopisy nevděčnosti.

2837

Utrpení jeho srdce
vedou loď
pokroku jeho života.

2838

Uvnitř květin
vidím Boží Tvář Čistoty.
Uvnitř dětí
vidím Boží Tvář Krásy.