Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 3

Návrat na obsah

202

Po tisíciletí
jsem miloval Boha nevědomě,
ale od této chvíle
budu milovat Boha vědomě.

204

Bůh má jen jeden prostý požadavek:
tvou vnitřní a vnější poslušnost.
Pokud můžeš tento požadavek splnit,
budeš schopen Jej udělat šťastným
a On bude schopen udělat šťastným tebe.

207

Ptáš se,
kdo je dobrý
a kdo je špatný.
Koho to zajímá,
pokud sis vytvořil
opravdovou jednotu?

211

Pokud vidíš na druhých dobré vlastnosti,
považuj je za své vlastní,
protože kdo ví,
kdy najdeš tyto stejné vlastnosti
ve své vlastní přirozenosti?

212

Védští zřeci nám říkají,
že celý svět je náš —
všechno, uvnitř i vně,
patří nám.

220

Obyčejná lidská mysl
je sběrná nádoba.
Můžeš ji naplnit
dobrými myšlenkami
nebo špatnými.
Záleží to na tobě.

224

Nechoď do extrémů.
Přijmi tělo
a jeho pět smyslů.
Jen je používej duchovně,
božsky a oduševněle.

230

Mohu říkat,
že mé vlastnictví je mé vlastní.
Může ale mé vlastnictví také neříct,
že já jsem jeho?

233

Nevzdám se,
nikdy se nevzdám,
protože v celém světě
neexistuje nic,
co je neodvolatelně nezměnitelné.

234

Boží Tělo ví,
jak zářit.
Boží Srdce ví,
jak dávat.
Boží Život ví,
jak milovat.
Boží Vize ví,
jak se stát.

235

Odevzdanost procvičována,
vděčnost prožívána,
dokonalost přijímána,
uspokojení dosaženo.

236

Stal se obětí
falešné kritiky,
že kopíroval
všechno od ostatních.
Prohlašuji,
že prostě odhalil schopnosti,
které po celou dobu měl.

239

Když jsem byl snílek o Bohu,
můj Pán mi řekl:
“Pojď, pojď, už je pozdě!”

Když jsem byl hledající Boha,
můj Pán mi řekl:
“Poběž, poběž, chci,
abys tu byl včas!”

Když jsem byl milovník Boha,
můj Pán mi řekl:
“Leť, leť, mám tolik věcí,
které ti chci říct!”

244

Mé srdce pláče,
aby vidělo Krásu Boha Nekonečnosti.
Má duše se usmívá,
protože Nesmrtelnost
si ji vybrala
jako svého vlastního
dětského přítele Věčnosti.

245

Má duše ví,
kde Bůh je.
Mé srdce touží poznat,
kde Bůh je.
Má mysl se nezajímá poznat,
kde Bůh je.
Mé vitálno cítí,
že Bůh je všude tam, kde je síla.
Mé tělo si myslí, že je zcela jedno,
jestli Bůh existuje, nebo ne.

Překlady této stránky: German
Tato série knih může být citována s uvedením klíče ap-3