Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 30

Návrat na obsah

2902

Odevzdané srdce
bezesného milovníka Boha
se nakonec stane
nejvzácnější líbezností
Boží Krůpějí Rosy Soucitu.

2903

Můj život se narodil
s Boží Krásou.
Mé srdce bude žít
s Boží Nesmrtelností.

2904

Vitální radost bez čistoty
je známkou vnitřní chudoby.
Čistota bez sebedávání
je nemožná skutečnost.

2905

Může mě strach zachránit?
Ano, může!
Strach mě může zachránit,
jen když se oduševněle obávám
mého Milovaného Nejvyššího,
když se chystám udělat něco,
co vyvolá Jeho nespokojenost.

2907

Ó mé srdce,
nemysli si,
že se o tebe Bůh nestará
jen proto,
že tvá duše je pohotovější než ty.
Můj Pán se o tebe stará
s Jeho požehnaným Porozuměním.

2911

Nebe ti nedovolí vstoupit,
dokud si nekoupíš
zpáteční letenku na zem.

2912

Nebe chtělo,
aby ukončil svou cestu života,
aby od něj mohlo dostat
nejspolehlivější zprávy o zemi.

2913

Získáš volný lístek do Nebe,
jestliže bude tvé srdce dostatečně silné
a tvůj život dostatečně čistý,
abys zaklepal
na dveře aspirace světa.

2915

Jedna čistá vteřina
života tvého srdce
může ztělesnit sílu
deseti bouřlivých hodin
projevování Boha.

2919

Má mysli,
udržíš tajemství?
Můj Pán se rozhodl
zpívat uvnitř tebe
píseň osvícení.

2920

Ten, kdo se zajímá
jen o budoucnost,
je plující lodí,
která se určitě
na cestě potopí.

2921

Jednoho dne ti meditace
dá nejen radost,
ale také v tobě zvětší
Boží Sílu Uspokojení.

2922

Mentální učenci se bojí
dosáhnout pravdu,
ne jako hledající pravdy
a milovníci Boha.

2923

Nemusíš celý svůj život zůstat
plamenem svíčky,
protože ti Bůh určitě jednoho dne dopřeje
svá Slunce Moudrosti.

2924

Kdo může očekávat dramatickou změnu
ve svém životě?
Ten, kdo se odevzdal noci nevědomosti,
nebo ten,
kdo se odevzdal Božímu Světlu Vize.

2925

Dokud se nezřekneš své pýchy
z poznání i nepoznání světa,
nemůžeš být v bezpečí
ani dokonalý.

2927

Pochybnost ti přichází říct
nejen jak jsi od Boha vzdálený,
ale také jak blízko jsi ke své smrti.

2930

Dvě nejvzácnější dlouholeté zkušenosti
jsou vryty do mého srdce:
nejsem nepostradatelný
a můj Pán Nejvyšší je bezpodmínečný.

2931

Budeš zcela ztracen
v bažině svého života,
jestliže nezkusíš nový přístup —
míním přístup bezpodmínečné odevzdanosti
Boží Vůli.

2932

Viděl jsme mnoho
lhostejných myslí,
ale ani jedno
lhostejné srdce.

Cítil jsem mnoho
nejistých srdcí,
ale nikdy
nejistou duši.

2933

Jestliže miluješ sny,
budeš mít nezměrné světlo.
Jestliže miluješ nezměrné světlo,
staneš se Boží Mocnou Rukou.

2934

Každé ráno musíš mít
v zasvěcené kapse
svého aspirujícího srdce
novou modlitbu.

2935

Z Boží Nemocnice
jsem dostal nejnovější zprávu:
má pochybující mysl je na cestě
svého kompletního uzdravení.

2941

Jelikož tvé neuspokojené vitálno
nechce spáchat sebevraždu,
požádej svou osvícenou duši,
aby byla na divoký život
tvého vitálna přísná.

2942

Ó má víro,
budu počítat s tvojí plnou podporou,
když půjdu požádat o práci
mého nového Zaměstnavatele,
Boha.

2944

Na bojišti života
může lidská mysl
projít zkouškou,
ale nikdy nebude schopna
překonat srdce.

2947

Dokonce i cihlová zeď
má více vnímavosti,
než touhou spoutané
nevděčné srdce.

2949

Pyšný člověk chce vést svět,
ale nedaří se mu to.
Pokorný člověk chce následovat svět,
ale když se chystá svět následovat,
zjeví se Bůh
a začne ho vést.

2952

Když mi mé svědomí radí
a poslechnu ho,
můj život se stane základním kamenem
vnitřního stvoření mého Pána.

2954

Tvář Nebe je víc
krásná než mocná.
Srdce člověka
je víc ustrašené než veselé.