Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34

Návrat na obsah

3301

Neustále vděčné srdce
je způsob,
jak milovat Boha
Jeho vlastním Způsobem.

3303

Ráno mi dal Bůh
lekci o Jeho Kráse.

Večer mi dal Bůh
lekci o Jeho Tichu.

3305

Nejvyšší Výška Božího Soucitu
může lidstvu odpustit,
ale nikdy lidstvo neosvítí.
Pro osvícení lidstva
Nejvyšší potřebuje
vědomou ochotu lidstva.

3307

Ve stejném domě bydlí dva mistři:
princ nevědomosti
se svým mistrem pochybností
a císař moudrosti
se svým mistrem vírou.

3308

Jsou dvě písně,
které osvěcují srdce:
poslušné srdce mé čistoty
a spokojený život mé pokory.

3309

Chceš, aby tě Bůh viděl
jen dveřmi tvého srdce
ale Bůh se chce na tebe podívat
také dveřmi tvé omezené mysli.

3310

Jeho kampaň aspirace
skončila naprostým neúspěchem,
protože členové jeho
vnější rodiny
ho vůbec nepodpořili.

3311

Se sepnutýma rukama
silou své oddanosti
nejenže v sobě zmenšil
zvířecí sílu
ale také v sobě zvětšil
božskou sílu.

3312

Tento život má jen jeden projekt,
a tím je,
aby inspiroval vnější svět
a aspiroval pro vnitřní svět.

3314

Pokud věříš
ve vyšší světy
a tomuto světu nepomůžeš,
tak život tvé víry
není ničím jiným
než hloupou myslí.

3315

Když jsou kosmičtí bohové
na cestě do kostela,
Kristus k nim běží
a prosí je,
aby mu nejprve ukázali
své chrámy.

3316

Odevzdaný život
je srdcem uspokojení Boha
a Božím snem po dokonalosti stvoření.

3317

Toužil po tom,
aby byly všechny jeho myšlenky
zakotveny v Božím Přístavu Srdce
a Bůh naplnil
jeho sněhově bílou touhu.

3318

Bůh odmítá ignorovat
jak mou nevědomou mysl,
tak i můj neochotný život.

3319

Jeho mysl váhala.
Proto zmeškal loď.

Jeho srdce váhá.
Proto zmešká Lodivoda.

3320

Poslal Bohu
dopis odevzdanosti.
Na oplátku
mu Bůh poslal
telegram Uspokojení svého Srdce.

3321

Bůh nemá žádnou pýchu.
Proto může do tvého srdce
vstoupit nepozván.
Ale jakmile jednou
do tvého srdce vstoupil,
budeš připraven Mu nabídnout
Jeho oprávněný Trůn?

3322

V tichosti
likviduje mé vnitřní problémy.
V tichosti
ohlašuje mé vnější vítězství.

3323

Jeho mysl stále žije
mezi
slepými touhami a temnou nenávistí.

3324

Nechci žít
s obnovovanou nadějí.
Chci žít
na vrcholu hory
mé nové aspirace.

3325

Kdo si zasloužil to,
co nám Bůh dal?
Ten, kdo vložil svůj život
do bezpodmínečné květiny srdce.

3326

Píseň dokonalosti
může zpívat
jen duše hledajícího
osvěcující zemi.

3327

Potřebuješ-li skutečně Boha,
nemusíš čekat ve frontě.
Můžeš jít přímo k Bohu.

3328

Chtěl získat doktorát
z dokonalosti.
Bůh mu řekl:
"Mé dítě,
nejprve buď dokonalý
ve svém životě oddanosti.
Pak ti udělím
doktorát z dokonalosti."

3329

Bůh si cení
tvého života odevzdanosti
nekonečně víc,
než tvé aspirující srdce.

3330

Chceš, aby k tobě přišel
Bůh jako první.
Říkám ti ale,
že pokud půjdeš k Bohu jako první,
budeš cítit
zážitek extáze svého srdce
nekonečně víc.

3331

Je božskou autoritou v disciplíně.
Proto všichni, kdo jsou kolem něj,
od něj přijímají
blaženost uspokojení.

3335

Chceš-li, aby Bůh
vedle tebe po celou dobu seděl,
okamžitě se připoj
k armádě milující Boha

3336

Je to darebák.
Chce být svatým.
Každý den potřebuje být
opětovně utěšen,
že miluje Boha.

3337

Stáváš-li se
dokonalým nástrojem Boha,
nemůžeš si nikdy ve svém životě
dovolit risk pochybování.

3338

Jeho mysl se těší
ze srážky s pravdou.
Jeho srdce se těší
ze srážky s pochybností.
Jeh duše se netěší
z žádné srážky.
Chce jen být
s věřícími v Boha
a s milovníky Boha.