Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 37

Návrat na obsah

3601

Každý život se musí nejprve stát
řekou odevzdanosti,
než bude moci dát
to co má a čím je
moři uspokojení.

3604

Kdo chce udržovat tajemství?
Nikdo, ani Bůh!
Kdo chce šířit tajemství?
Kdo jiný, když ne člověk!

3605

Tvůj život je jen
hora slov,
a ne fontána
sebedávajících skutků.

3606

Jestliže nejsi ve vnitřním životě
připraven na to,
že se setkáš s odporem,
znamená to,
že nebereš vnitřní svět vážně.

3609

Spal, spal
pohodlný polštář své touhy,
aby ses nemusel povalovat
v potěšeních z bláta nevědomosti.

3610

Jeho příchod na zem
byl překrásný.
Jeho návrat ze země
byl plodný.

3611

Co dělá Bůh
ve svém odpočinkovém dni?
Lítostivě pozoruje
křehké přátelství
mezi lidmi a kosmickými bohy.

3615

Bůh si cení stejně
mého úspěšného i neúspěšného života.
Toto je úplný počátek
mé realizace Boha.

3616

Tvá chytrá mysl nechce pochybovat,
protože pochybnost je příliš drahá.
Tvé moudré srdce nechce pochybovat,
protože pochybnost je příliš výbušná.

3617

Srdci bez jistoty,
mysli bez čistoty,
životu bez božskosti
nebude nikdy dovoleno,
aby si činily nárok na Boha.

3619

Narodil jsem se,
abych sloužil Bohu
ve vnějším světě.
Narodil jsem se,
nejen abych miloval,
ale také se něčím stal
v Božím vnitřním světě.

3621

Vždy jsem čekal,
vždy čekám,
vždy budu čekat
jen na jednu věc:
na Boží úplné Uspokojení
ve mně.

3623

Obdivuji tvé trpělivé srdce,
ale tvůj rychlý život
je zcela žalostným příběhem.

3625

Nemá žádného přítele,
dokonce ani
svou stále dostupnou
osamělost.

3626

Síla tvých sepnutých rukou
může být oceňována
jen tvým aspirujícím srdcem
a ne tvou podezřívající myslí.

3628

Je jen jedno životní zklamání,
a to když cítím,
že Bůh miluje někoho jiného více
než mě.

3637

Buď oddaný
svému životu modlitby
a nebuď připoután
ke zdárnému výsledku
svého úsilí.