Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 38

Návrat na obsah

3701

Sdělil jsem Bohu
svou tajnou a zasvěcenou pravdu:
"Můj pane, miluji jenom tebe."

3703

Na počest Narozenin Boha
rozhodně znásobím
lásku svého srdce
a zasvěcení svého života.

3706

Modlitba
je pro spásu
hledajících pravdy.

Meditace
je pro osvobození
milovníků Boha.

3707

Nedovol strachu
tvé mysli,
aby trápil
vyrovnanost tvého srdce.

3710

Kvůli příliš hlasitému smíchu
tvé mysli
tvé srdce
pláče příliš žalostně.

3711

Mít víru v ostatní
znamená znásobit
svou vlastní vnitřní sílu.

3712

Bezpodmínečně odevzdaná hlava
si nasadí korunu
Boží Blaženosti.

3713

Srdce čistoty
je mocné.
Tvář upřímnosti
je překrásná.

3714

Nemusíš oceňovat
Boží Srdce.
Jen napodobuj
Boží Oko.

3716

Miluješ
své silně nejisté srdce.
Bůh miluje
Své požehnané soucitné Oko.

3717

Bůh nechce být přistižen
při procházce
v zahradě tvého srdce.

3719

Nejlepší ochrana
proti sebepochybnosti
je vědomý pláč člověka
po hladu po dokonalosti.

3720

Mohu se stát
dalším Bohem.
Toto je jediné Poselství Světla,
které mi každý den
Bůh dává.

3721

Dlouho před tím,
než jsi mohl dosáhnout
opravdového štěstí,
tě zabila tvá
nečistá sebeshovívavost.

3722

Nevíš, co je
tvá nečistota?
Je to tvá stará
a nevyléčitelná bolest srdce.

3723

Když ho volá smrt,
jeho duše mu pomáhá,
aby zůstal nedosažitelný.

3730

Nicota
alarmuje mou mysl.
Nicota
probouzí můj život.
Nicota
připravuje mé srdce.

3732

Svůj vnitřní i vnější život
opusť jen před
Dveřmi Božího Srdce
a nikde jinde.

3733

Duchovní hledající
nemusí cestovat
po mnoha cestách.
Musí běžet jen po jedné cestě:
po cestě odevzdanosti.