Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 4

Návrat na obsah

302

Nyní, když tvé naděje
míří jen vzhůru,
každý den k tobě přijde
s trvalou ranní blažeností.

306

Svět tleská
jen tvým drobkům manifestace.
Bůh ale v tichosti tleská
tvému moři zasvěcení aspirace.

307

Nebál se udělat
těžká rozhodnutí.
Proto je dnes požehnán
novou budoucností:
životem dokonalosti v Božím Uspokojení.

310

Můj Pane, těšíš mě tím,
že buď naplníš, nebo nenaplníš
mé touhy.
Co se stane, můj Pane,
když nebudu mít žádné touhy?
"Mé dítě,
když nebudeš mít žádné touhy,
budu mít možnost zasadit
své vlastní Rostliny věčné Aspirace
do nanejvýš úrodné půdy tvého srdce."

315

Jestliže víš všechno,
odpověz mi dvě otázky,
které mě souží již dlouhou dobu:
Je mi Bůh skutečně nadřazený?
Kdy se stanu dalším Bohem?

316

Buď trochu opatrnější
na duchovnost svého srdce,
pokud opravdu chceš,
aby se tvůj život
stal bohatě plodným
a zůstal tak navždy.

322

Říkám ti,
čím víc bude mít tvá mysl informací,
tím míň budeš rozumět.
Čím víc bude tvé srdce cítit,
tím menší bude vzdálenost
mezi tebou a Bohem.

324

Říkáš mi,
že jsi neuspěl
ve svém duchovním životě.
Říkám ti,
že není těžké začít znova.
Ale teď začni
s bezpodmínečným odevzdáním svého srdce.
Určitě se ti to podaří.

329

Jen proto, že jsem starý,
myslíš si, že nebudu schopen
naplnit potřebu Lidstva?

Jen proto, že je mladý,
myslíš si, že nebude schopen
nést poselství Božskosti?

334

Jestliže má nevědomost schopnost
zavřít tvé oči,
nemyslíš,
že Bůh nemá schopnost
tvé oči otevřít?
Jen dej Bohu šanci!

335

Proč je tak snadné
mít víru v Boha,
ale ne v sebe?
Protože se buď nepřiměřeně
vynášíš do oblak,
nebo se hloupě podceňuješ.

336

Pokud v tobě začal
pracovat Bůh-Vize,
buď ujištěn,
že Bůh-Soucit
úlohu dokončí.

354

To, co má mysl potřebuje,
je slibná naděje
a ne pokoušející touha.

To, co mé srdce potřebuje,
je milující Bůh,
a ne svazující svět.

To, co má duše potřebuje,
je lidská blaženost uspokojení,
a ne lidský slib dokonalosti.

355

Tvé vědomé chyby mají sílu
ti ukázat obří kroky
tvé duchovní smrti.