Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 42

Návrat na obsah

4101

Vzpomeň si na svůj první a nejpřednější
slib Bohu,
že se staneš
dechem Božího Pláče
i životem Božího Úsměvu.

4102

Nehádej se s Bohem.
Proč zapomínáš,
že je mnohem starší než ty,
a má tak mnohem víc zkušeností,
než máš ty?

4103

Dokonce i když na Boží Hostinu Požehnání
přicházíš pozdě,
Bohu to nevadí.
Když jsi na ni pozván,
musíš se k ní
vždycky připojit.

4104

Pokud jsi zcela probuzen,
je pro tebe jen jediná cesta:
Boží Cesta,
jen Boží Cesta.

4107

Kolik jsem toho
pokorně udělal pro Boha?
Nevím a nechci to vědět.
Kolik toho Bůh
soucitně udělal pro mě,
Bůh také nechce vědět.

4108

Radost opustila jeho srdce,
protože jeho mysl
dobrovolně objala
vzlykání osamělosti.

4109

Můj Pane,
skutečně jsem tě
nedokázal potěšit.
Ale se vší upřímností
ti říkám,
že to měl neustále
v úmyslu.

4111

Myslíš si, že jsi jediný,
kdo má oprávnění
změnit tvou mysl?
Co je špatného na tom,
že Bůh chce svou Mysl
změnit také?

4114

Když tě Bůh minulou noc navštívil,
jak to, že jsi Ho zapomněl požádat,
aby ti poskytl
záplavu světla odevzdanosti?

4116

Jestliže neposloucháš
svého trenéra koncentraci,
nebudeš moci nikdy
dosáhnout svého cíle
jako vítěz.

4122

Na zemi není
větší problém,
než nepřijímání světla myslí.

4130

Odevzdávám se Nejvyššímu,
ne proto, že se cítím bezmocný,
ale protože cítím,
že Jeho Blaženost Jednoty je něco,
po čem jsem celý život toužil.

4136

Dobrá zpráva pro Boha:
člověk Ho miluje.
Dobrá zpráva pro člověka:
Bůh ho potřebuje.