Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 46

Návrat na obsah

4501

Bůh miluje bezpodmínečně
úplně každou lidskou bytost.
Toto je vskutku božská záhada,
kterou žádná lidská mysl nemůže pochopit.

4502

Smrt nezpozdí svůj příchod.
Proto hrej svou kosmickou hru
a dokonči ji co nejdříve!

4503

Můj Pán na mě myslí víc,
protože má láska k Němu
je teď bez nejmenšího kazu.

4504

Bůh si nevybral
tvou pochybující mysl,
aby Mu sloužila.
Vybral si jen
tvé aspirující srdce,
aby Ho milovalo,
sloužilo Mu
a naplnilo Ho.

4505

Jak dlouho dovolíš
svému srdci,
aby zůstalo odrazené?
Nemůžeš dodat svému srdci energii,
aby běželo rychleji než nejrychleji?

4506

Nehledáš nic jiného než Boha?
Potom tě určitě
bude Bůh milovat nejvíc.

4507

Bůh se cítí smutně,
když slyší,
že ty cítíš,
že v Jeho Stvoření
jsou božské věci,
ke kterým se nemůžeš dopracovat.

4508

Nejprve potřebuješ sílu
být věrný ve svém srdci.
Potom budeš potřebovat sílu
být dokonalý ve svém životě.

4509

Běda,
má pozemská mysl trpí
kvůli nevděčnému životu
mého srdce.

4510

Posílil jsi
svou důvěru v Boha.
To znamená,
že se tvůj život viditelně stává
Božím Světlem Uspokojení.

4511

Abych potěšil Boha svým vlastním způsobem,
jdu k Němu s prázdnýma rukama.
Abych potěšil Boha Jeho vlastním Způsobem,
jdu k Němu s prázdným srdcem.

4517

Nikdy nebuď zklamán,
uvidíš-li,
že tvé první kroky
v duchovním životě
jsou nejisté.

4524

Boha může spatřit
i největší hlupák,
ale ne samozvaný,
s Bohem se dohadující
intelektuální gigant.

4525

Nemáš-li odvahu
být upřímný,
jak můžeš očekávat,
že Bůh bude psát
tvůj životní příběh?

4528

Boží největší bolehlav
není můj život tužeb,
ale má neochota přijmout
život aspirace.

4530

Peklo mluví prostřednictvím
tvé podezřívavé mysli.
Nebe mluví prostřednictvím
tvého aspirujícího srdce.

4532

Pokud jsi velký milovník Boha,
tvé srdce aspirace potřebuje
každý den naladit.