Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 48

Návrat na obsah

4706

Jestliže máš čas myslet
na projevení Boha,
musíš mít i čas
myslet nejprve na realizaci Boha.

4707

Medituj s největším nadšením,
chceš-li ve svém srdci aspirace
a ve svém životě zasvěcení
udělat nejrychlejší pokrok.

4709

Když v něm teď
vysvitlo světlo moudrosti,
okamžitě opravuje
svou pochybností poškozenou mysl.

4711

Ochota mého srdce
je jediným oficiálním pasem mého života
k návštěvě
Božího Království Sebepřekonávání.

4712

Zcela ses nyní obrátil k Bohu.
Bůh ti proto dal
svou nesmrtelnou Adresu Nekonečnosti.

4713

Běda,
nesplnil jsi svůj slib.
Všechna Boží Semínka Naděje
jsou proto zničena!

4714

Boží Váhy Spravedlnosti
tě straší,
ale Jeho Váhy Soucitu
tě jen osvítí.

4715

Chtěl jsi dosáhnout Boha
s brilantností své mysli.
Žalostně jsi zklamal.
Existuje další způsob,
se kterým můžeš dosažení Boha vyzkoušet:
s úsměvem odevzdanosti svého srdce.

4717

Dokonalost mysli
a transformace života
jsou v každém lidském životě
absolutně nezbytné.

4718

Vždy udržuj své srdce
nezávislé na tvé mysli;
Bůh tak s tebou bude moci sdílet
svou největší Extázi.

4719

Můj Pán byl potěšen,
když v moři mého života
uviděl i jedinou vlnu odevzdanosti.

4720

Vypadá to,
že můj Pán má den co den
na práci jen jedinou věc:
zesilovat pláč aspirace mého srdce.

4721

Nevěnuješ-li žádnou pozornost
poplašným signálům
svého vnitřního života,
jsi ve svém vnějším životě přinucen,
aby ses potopil v moři zničení.

4722

Mohu-li si vybrat
mezi Boží Milostí a Boží Láskou,
určitě si vyberu Boží Milost,
protože moc dobře vím,
že Boží Láska bude Jeho Milost následovat.

4723

Těšit bez toho,
aniž by byl sám potěšen na oplátku:
to je zážitek,
který od svého Stvoření
získává Bůh každý den.

4725

Co zachránilo a osvítilo můj život?
Ne můj život vlastnictví,
ale můj radostně odevzdaný dech
Vůli mého Pána.

4727

Realizace Boha
je poslední výzva,
ale ne neuskutečnitelná výzva.

4728

Hledáš něco,
na co by ses mohl spolehnout.
Zkus oblohu osvícení
své duše.

4729

Máš-li odvahu věřit,
že tě Bůh miluje bezpodmínečně,
poskytneš Bohu příležitost,
aby potěšil svou nekonečnou Blaženost Uspokojení.

4730

To, co potřebuješ,
abys meditoval
jako velká hledající duše,
je oduševnělé srdce dítěte.