Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 5

Návrat na obsah

401

Můj Pane,
Tvůj ranní Úsměv
je mým dechem
během celého dne.

410

Krása a čistota
jsou vlastnictvím Nebes.
Chceš-li je vlastnit,
zvyšující se aspirace tvého srdce
musí zvětšit svou výšku
a rostoucí zasvěcení tvého života
musí prodloužit svou délku.

414

Zůstaneš se svými
neuskutečněnými sny,
protože se stále zapomínáš usmívat
na bohatství Nebe
a stále zapomínáš plakat
s pozemskou chudobou.

416

Poslední novinky od Boha:
Jeho Výška Soucitu
již nebude bojovat
proti Jeho Světlu Spravedlnosti,
protože je unavena z boje
pro stále nevděčné
a stále nepřijímavé lidstvo.

417

Nepřestávej se usmívat,
chceš-li se stát tak krásným,
jako dětské srdce.

Nepřestávej plakat,
chceš-li se stát tak čistým,
jako život světce.

418

Má nečistá mysl
Boha nepřekvapí.
Mé nejisté srdce
Boha nepřivede do rozpaků.
Ale nad mým neochotným životem
určitě Bůh užasne.

422

Bůh je člověk,
člověk je Bůh.
Člověk je Boží nadějí.
Bůh je slibem člověka.

425

Svůj strach můžeš překonat
jen obrácením svého života
ke šťastné písni
spokojené jednoty.

429

Jak rozpustit včerejší zlost?
Jen ji zaplav
dnešním mírem mysli!

430

Modli se k Bohu,
aby ti poskytl
více čistoty ve tvé mysli.

Modli se k Bohu,
aby ti poskytl
více sladkosti ve tvém srdci.

Modli se k Bohu,
aby ti poskytl
více pokory ve tvém životě.

432

Milovat víc můžeš jen tehdy,
když ucítíš potřebu
stát se svému Milovanému Nejvyššímu užitečnějším
ve svém vnitřním životě aspirace
i ve svém vnějším životě zasvěcení.

437

Velcí lidé žijí a umírají,
jen aby tě udělali
svým otrokem.
Dobří lidé žijí a umírají,
jen aby ti pomohli
stát se dalším Bohem.

438

Znám Tě, můj Pane:
to je mé osvícení.

Miluji Tě, můj Pane:
to je má dokonalost.

Následuji Tě, můj Pane:
to je mé uspokojení.

440

Jsi beznadějný hlupák,
napodobuješ-li ostatní.
Neuvědomuješ si,
že jejich hloupost,
stejně jako ta tvoje,
se nedá ani popsat?
Napodobuj Boha!
Nejprve napodobuj Jeho Podpis.
Potom napodobuj Jeho Hlas.
Nakonec zkus napodobit Jeho Úsměv Ticha.
Napodobování Boha není napodobováním;
je to projevení
tvého vnitřního osvícení.