Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 53

Návrat na obsah

5201

Jestliže je tvé srdce
stoprocentně čisté,
tvůj život bude
bezesnou nefalšovanou extází.

5202

Boží soucitné Srdce
mu darovalo
prvotřídní posvátný život.

5203

Ó má mysli,
když na tebe myslím,
necítím nic jiného,
než trýznění smutku.

5206

Nehraj si příliš dlouho
s nevědomostí,
nebo ti jednoho dne
gilotina nevědomosti
setne hlavu.

5207

To, co tvá mysl potřebuje,
je krása osvobození
a ne váhavé nevědomí.

5208

Ačkoliv jeho mysl neví,
co je skutečné a co je neskutečné,
neustálý elán jeho života
je pro to skutečné.

5209

Buď opatrný, buď opatrný!
V kterýkoliv okamžik
může přehrada nevědomosti
zcela zablokovat
řeku života tvého srdce.

5211

Zvířecí v něm bylo chyceno
při nedovoleném průchodu
říší lásky jeho srdce.

5212

Poslouchajícímu Bohu
nezabere příliš času,
aby se stal dávajícím Bohem.

5214

Život plný iluzí
nemůže dojít daleko.
Nikdy se nedostane
ke dveřím skutečnosti.

5215

Byla doba,
kdy jsem se těšil
z radosti očekávání.
Běda, teď jsem nucen
brát si hořké pilulky zklamání.

5216

Udělej jeden krok jednoty,
a život největšího úspěchu
bude tvůj.

5218

Máš-li dobré srdce lásky,
udělej ho lepší
přeměnou
do blaženosti dokonalosti.

5221

Bůh nemá žádný privátní majetek.
Jeho Majetek
je pro srdce, které Ho milují
a chtějí pro Něj růst.

5222

To, co v každý okamžik potřebuješ,
je modlitba pro vyléčení
tvého neaspirujícího srdce.

5224

Víš, čím ses stal?
Stal ses stromem ješitnosti
svého života.

5225

Bojuješ-li z celého srdce
pro Boha,
Bůh si tě bude vážit
daleko za tvou představivost.
Pak nebudeš potřebovat
sebelichotící představy.

5226

Otázky položené myslí
může srdce snadno odpovědět.
Otázky položené srdcem
mohou být jen zřídka odpovězeny myslí.

5230

Jsi to ty, kdo si musí zvolit,
zda bude žít
ve svém posvátném chrámu meditace,
nebo ve vězení zmatku své mysli.

5231

Včera
jsem slyšel Boha,
jak se prochází
v zahradě mého srdce.

Dnes
vidím Boha,
jak se prochází
v zahradě mého srdce.

Zítra,
se budeme,
Bůh a já, spolu procházet
v zahradě mého srdce.

5232

Nedovedeš si prostě představit,
jak hluboce obdivuji
tvou stříbrnou víru
ve tvou sluncem ozářenou budoucnost.

5233

Kdy se svět nabídne Bohu?
Svět se nabídne Bohu,
jen když si uvědomí,
že nic nemá a není ničím,
na co by mohl být pyšný.