Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 54

Návrat na obsah

5302

Pochybnost,
kapitán lodi mé mysli,
zavedla můj život
do naprostého zničení.

5303

Nikdy nenech vyhasnout
pochodeň svého srdce,
chceš-li vidět v místnosti své mysli
dech osvícení.

5305

Okvětní lístky růže mého srdce
se změnily
na slzy vděčnosti mého života.

5306

Tady na zemi ani tam v Nebi
neexistuje nic,
co nemůže být uděláno
sluncem trpělivosti mé duše.

5307

Nepokojné myšlenky
mé mysli
nemohou nikdy slyšet
písně ptáčka mé duše.

5308

Chceš-li být
nejsilnější aspirant,
musíš každý den chodit
k vnitřnímu Doktorovi
na kontrolu upřímnosti tvého srdce.

5310

Plameny aspirace
dosahují slunce realizace.
Slunce realizace
se stává důvěrným přítelem
Božího Sebepřekonávání.

5313

Má oduševnělá modlitba
přichází každý den a každou hodinu
z dechu Nebe.

5315

Nevzpomínej na své minulé roky,
chceš-li vylézt
na nový strom aspirace
a procházet se
po novém poli překonávání.

5316

Ve svém životě aspirace
jsi neuspěl právě proto,
že jsi dovolil pýše,
aby řídila rozhodnutí tvé mysli.

5318

Běda, zaobíral jsem se
pochybnostmi své mysli,
a tak jsem nemohl zachránit
své dítě-srdce,
když se topilo.

5319

Pokud tvé srdce netouží
po plně probuzené životní moudrosti,
pak bezpochyby uhyneš
v ospalé noci nevědomosti.

5320

Tři samozřejmé pravdy:
Miluji Boha.
Bůh mě potřebuje.
Bůh a já se nikdy
vzájemně nezklameme.

5321

Ve chvíli, kdy poznáš,
co je Boží Vůle,
Bůh ti poskytne
svou vlastní Trubku Svobody.

5322

Jak jednou poznáš,
že jsi stříbrnými sny svého života,
Bůh ti poskytne
zlaté Vize Jeho Života.

5323

Dva jsou dary
ryzí víry člověka:
člověk nemůže žít bez
Boží Spokojenosti
a Bůh nemůže žít
bez jeho aspirace.

5324

Pokud jsi připraven
stoupat po schodech svého srdce,
nedovol psovi svého vitálna,
aby na tebe štěkal.

5325

Jestliže mi řekneš,
jak miluješ Boha,
okamžitě ti řeknu,
kdo jsi.