Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 57

Návrat na obsah

5601

Ve svém životě odevzdanosti
odevzdávám, odevzdávám,
odevzdávám každý krok
svého vnitřního i vnějšího běhu
mému Pánu Nejvyššímu.

5602

Když mé fyzické vědomí
září světlem duše,
vitálno a mysl mohou začít žárlit.
Nakonec se ale odevzdají
a obrátí se k duši.

5603

Když mysl vidí
srdce zaplavené světlem duše,
proklíná sama sebe:
"Ó, proč jsem tak hloupá!
Proč každý den nenavštěvuji svou duši?"

5604

V tomto světě zabíjíme sami sebe
pro vnější úspěch.
Existuje ale i jiný svět,
ve kterém naše štěstí
nezávisí na vnějším výsledku.

5605

Nemožnost je jen slovo.
V tomto případě se tedy
musí nemožnost odevzdat
a odevzdá se
zcela oddané jednotě hledajícího
s Vůlí jeho Milovaného Nejvyššího.

5606

Pláče tvé srdce,
aby inspirovalo ostatní?
Potom okamžitě začni dělat
obrovský pokrok
a významně zlepšuj
svůj vlastní život.
Ostatní musí budou nuceni
vidět na tvé tváři novou záři
a bezpodmínečně tě poslouchat.

5608

Ó hledající,
jak můžeš jen pomyslet na to,
že opustíš Zlatou Loď Nejvyššího po tom,
co jsi tak dlouho pobýval
v jediném domově svého srdce?

5609

To, co potřebuješ,
abys byl snílkem o Bohu,
je srdce milovníka Boha
a život sloužící lidstvu.

5610

Podívej se na sebe blíž.
Tvé srdce míle a míle cestovalo
pro požehnaný Úsměv od Boha.

5611

Před tím, než ti Bůh
zaručí tvé osvobození,
musíš projít
Jeho kontrolou čistoty.

5613

Kde jsou lídři světového míru?
Všichni jsou uvnitř tvého srdce.
Prosí tvou mysl,
aby otevřela jejich dveře
a nechala je doširoka otevřené,
aby si Bůh-člověk a člověk-Bůh
mohli spolu hrát.

5614

Co může Boží Soucit dokázat?
Snadno může ukončit
dekádu tvé pochybnosti
a pomoct ti začít
éru tvé aspirace.

5616

Je to vždy uvnitř
tvého pradávného srdce,
kde můžeš mít
stále novou úrodu.

5617

Vnější den
patří jeho oddanosti.
Proto je božsky dobrý.

Vnitřní den
patří jeho odevzdanosti.
Proto je nanejvýš dokonalý.

5618

Aspirovat
po Božím nekonečném Světlu Soucitu
znamená učit se
lekci praktičnosti
ve vnitřní Boží Škole.

5619

Jak můžeš žádat Boha,
aby změřil svou Výšku
pozemským metrem?
Jak můžeš?
A proč bys měl?

5620

Bůh nechce znát
svou vlastní Výšku.
Jen zpívá
Píseň Sebepřekonávání.

5621

Teď, když jsi duchovně probuzen,
ty a nikdo jiný
ponese Prapor
Pána Nejvyššího.

5622

Vedle upřímnosti
je třeba ještě něčeho dalšího,
abys dosáhl svého cíle
co nejrychleji,
a to něco se nazývá
intenzita.

5623

Nech alespoň jednoho člena
tvé vnitřní rodiny,
aby stále poslouchal duši.
Jeho pokrok, štěstí a uspokojení
bude okamžitě ostatní inspirovat
k následování.

5624

Jaký nešťastný hledající!
Dokonce ani jeden člen
jeho vnitřní rodiny
není naplno přesvědčen,
že duše má vždy pravdu —
ne, dokonce ani jeho srdce.

5625

Můj Pane Nejvyšší,
aspiruji udělat něco dobrého.
Schválíš mi to, prosím?

Můj Pane Nejvyšší,
toužím udělat něco špatného.
Odpustíš mi, prosím?

5626

Můj Nejvyšší Pane,
jsi Původcem všeho.
Proto se nakonec bez Tvé Vůle
nemůže nic stát.

"Pravda, Mé dítě, pravda.
Ale některé věci schvaluji,
kdežto ostatní jen toleruji."

5627

Před závodem
jsou zcela odevzdaní.
Modlí se za Boží Vítězství.
Ale během závodu
a po závodě nemyslí na nic jiného
než na své vlastní vítězství.
Nechci, abys byl
v jejich společnosti.